Columns

Katern Maart 2019

Beste buurtgenoten, Bij alle verandering en beweging die we waarnemen in onze woonomgeving blijven zaken herkenbaar als vanouds, ankers waaraan we houvast hebben. Afgezien van vaste punten aan de fysieke horizon, het havenhoofd, de oude kerk, de vuurtoren en de naald, zijn het gebruiken die we terugvinden in de jaarkalender ..

Lees verder

Katern Februari 2019

Geachte buurtgenoten, Om met het goede nieuws te beginnen, uw bewonersorganisatie heeft haar nieuwe kantoor betrokken, bereikbaarheid en adres ongewijzigd. Vanuit de Mallemok blijven we onverminderd aandacht vragen voor wat er in de wijk speelt. Zoals nu bijvoorbeeld ten aanzien van de parkeerproblematiek in de wijk. U heeft inmiddels een ..

Lees verder

Cultuurhistorisch Document / Groen in het Havenkwartier

Er wordt momenteel door bewoners gewerkt aan een groenplan voor o.a. de Dr. Lelykade. Een goed moment om dit te combineren met elementen uit ons plan om visserij gebonden elementen te doen terugkomen in het straatbeeld rondom de havens. Cultuurhistorie Scheveningen Haven

Lees verder

Welzijn Scheveningen stelt BOH alternatief voor.

Als vervolg op Welzijn’s tijdens de vakantieperiode “aangetekende” huuropzegging heeft wethouder Scheveningen gemaand om eerst eens om de tafel te gaan zitten en te kijken naar oplossingen die voor BOH en Welzijn gezamenlijk acceptabel zijn. Op die manier hebben we dus meer tijd gekregen om tot een oplossing te komen. ..

Lees verder

Katern Augustus 2018

Beste bewoner van Havenkwartier, Geuzenwijk en Vissenbuurt, Zoals u elders in de media en ook in deze krant kunt lezen is uw Bewonersorganisatie teleurgesteld maar strijdbaar uit de vakantie gekomen. In onze vakantie is ons de huur van onze vaste kantoorruimte in de Mallemok is opgezegd. De manier waarop dit ..

Lees verder

Voortbestaan Bewonersorganisatie Havenkwartier in gevaar.

Vlak voor de vakantie ontving de Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) een emailbericht van Welzijn Scheveningen met de mededeling dat de BOH haar vaste kantoor/vergaderruimte in wijkgebouw de Mallemok in Scheveningen moest opgeven ten gunste van het kantoorgebruik van Welzijn’s locatie manager. En “of we maar even wilden bevestigen dat we daar ..

Lees verder

Katern Juni 2018

Beste bewoners van Havenkwartier, Geuzenwijk en Vissenbuurt Afgelopen week is door de nieuw samengestelde gemeenteraad het coalitieakkoord ondertekend. Volgens het akkoord zullen extra middelen worden ingezet voor handhaving, voor bomen en groen, en om achterstallig onderhoud in de openbare ruimte aan te pakken. Voor de toekomst van de haven beoogt ..

Lees verder