Columns

Terug naar Columns

2016 is voorbij en voor 2017 wensen we u “al ’t nodige”

 

2016 is voorbij en voor 2017 wensen we u “al ’t nodige”.

Wat zijn nu de mooie momenten geweest in 2016 op basis waarvan we in 2017 “al ’t nodige” kunnen bewerkstelligen?

Op onze laatste bijeenkomst heb ik aangegeven reuze blij te zijn met ons team van betrokken Havenkwartierders, Geuzenwijkers en Vissenbuurters die met elkaar paraat staat om onze wijk leefbaar te houden. We zijn niet alleen de ogen en de oren in de wijk, maar we doen heel veel met en voor elkaar. Met het gevaar af dat ik mensen en activiteiten vergeet wil ik er toch een paar noemen (in alfabetische volgorde):

 

 • Aad houdt ons bij de les. Wat willen we als BOH? Hoe doen we het? Betrekken we er de juiste mensen bij? Hoe schrijven we dat op in onze statuten.
 • Anita en haar echtgenoot houden de Mallemolen op orde, zodat kinderen daar kunnen spelen.
 • Arno heeft heel veel energie gestoken om de bezorgde bewoners uit Hoog Lindoduin een hart onder de riem te steken vanwege de ongelukkige wijze van communiceren van Vestia over de huuropzegging; met de bewoners samen de juridische consequenties uit te zoeken; en hoe daar mee om te gaan.
 • Dick en z’n zoon, die ontzettend hard gewerkt hebben om de actie “zeg nee tegen het Westduinweg tramtracé” goed op poten te zetten. Hij volgt de discussie binnen het IJspaleis op de voet.
 • Evert luistert wat er binnen de BOH speelt en legt contact met betrokken gemeenteraadsleden.
 • Gerrit heeft z’n deskundigheid uit z’n werkzame leven volledig ingezet om de Gemeenteraad te overtuigen, dat een tram over de Westduinweg onmogelijk kan omdat er al zoveel verkeer over heen gaat en het onmogelijk wordt voor de bewoners om nog “thuis” te komen. Heel veel tijd gaat dan zitten in het gemeenteraadsleden en DSO ambtenaren uitleggen wat er gaande is op Scheveningen.
 • Hans heeft niet alleen een open oog voor het vuil dat naast de ORACs wordt neergezet, maar ook voor gevaarlijke situaties met skaters op de boulevard. Hij rapporteert niet alleen via 14070, maar ook via directe lijntjes met het Stadsdeel.
 • Henny K. maakt onze verslagen en doet van alles en nog wat om de binnengekomen post bij de leden te krijgen.
 • Henny H. en Ineke helpen bij het rondbrengen van “een bloemetje” als er iets specifieks in de wijk te vieren valt. Ineke probeert dan weer samen met Anneke het “groen in de wijk” te houden of te krijgen.
 • Jill die heel veel van wat binnen het Havenkwartier speelt via Rond de Haven en facebook aan de rest van de mensen doorgeeft
 • Karel o.a. vertegenwoordigt ons in de verkeersgroep en breekt een lans voor het in ere houden van het marine monument.
 • Louis is met anderen sinds lang betrokken bij de voedselbank en jongerenwerk, welke overigens recent door Welzijn naar andere centra zijn verhuisd.
 • Marian zorgt ervoor, dat de aan ons toevertrouwde gelden goed besteed worden, die dan weer door anderen zoals de kascommissie gecontroleerd worden.
 • Marijke houdt niet alleen ons, maar ook de gemeente “bij de les” als het gaat om het aangeven van onduidelijke verkeersituaties, of zoals recent in de Koppelstokstraat gebeurde bij het niet terugplaatsen van de afwateringsputten bij de nieuwbouw. Ook hier geldt dat 14070 en het Stadsdeel op de hoogte worden gehouden.
 • Patrick houdt onze website bij
 • Paulien is samen met Marian in de weer geweest om de kerstboom op het onlangs geopende Radio Hollandplein van de grond te krijgen.
 • Ton leest alles wat we van de gemeente en anderen krijgen op basis waarvan hij ons o.a. via de Scheveningsche Courant op de hoogte probeert te houden om te voorkomen dat we niet weten welke besluiten er over onze hoofden heen worden genomen. Naast Karel is hij ook uiterst betrokken bij het overleg met de gemeente over allerlei onduidelijke parkeer- en verkeersituaties, waaronder de benodigde maatregelen op de Westduinweg/Van Bergenstraat/Statenlaan.

 

Bovenstaande is zomaar een opsomming van de soorten van activiteiten waar verschillende bewoners bij betrokken zijn. Er gebeurt natuurlijk nog veel meer in de wijk waar buurtbewoners bij betrokken zijn. Kijk maar naar de verbeteringen van het speelplein in de Scholstraat, de recente opening van het Radio Hollandplein, of de huidige verbouwing van de Windroos (hoek Zeesluisweg – Kompasstraat). Er zijn bewoners betrokken bij de totstandkoming van de invalidenbaan op de Dr. Lelykade en de hellingbaan bij de Hennephofkerk; of bij het tegengaan van de tram op de Westduinweg. Naast onze reguliere bijeenkomsten zijn er ook allerlei apart georganiseerde bijeenkomsten met het Stadsdeel, de gemeenteraadsleden of de wethouders

En natuurlijk zijn er ook heel veel bewoners betrokken bij activiteiten buiten de BOH, maar die wel in het Havenkwartier plaatsvinden, zoals het organiseren van Vlaggetjesdag, een straatspeeldag, de Meeuwenloop, de vreugdevuren bij oud en nieuw, de North Sea regatta, de lichtjestocht, de Ooievaarsrun of activiteiten in Thabor en het Geuzenhonk. Veel van deze activiteiten doen we als bewoners samen met de bedrijven en andere clubs in de wijk. Velen van ons hebben zo hun eigen “lijntjes” met het Stadsdeel, het IJspaleis, de wijkagent, de gemeenteraadsleden of de wethouders om ons gedeelte van de stad leefbaar te houden.

Met elkaar en met plezier doen we ontzettend veel goeds. Als je dan zo terugkijkt op het oude jaar, dan ben je blij dat je zoveel met elkaar in vrijwilligheid kan doen. Met elkaar gaan we 2017 daarom in vertrouwen tegemoet en wensen elkaar al ’t nodige voor tijd en eeuwigheid. En U is altijd wellekom.