Columns

Terug naar Columns

BOH Jaarvergadering Oproep

Op dinsdagavond 19 november a.s. houdt de Bewoners Organisatie Havenkwartier (BOH) haar jaarvergadering voor alle bewoners uit de wijk Havenkwartier / Geuzenwijk / Vissenbuurt in wijkgebouw THABOR, van Boetzelaerlaan 286.

Er is veel gaande in en rondom het Havenkwartier en het is goed om de huidige ontwikkelingen met elkaar te bespreken. Voor ons als bestuur om u zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen. Voor u als bewoner om te zien in hoeverre we met elkaar onze wijk zoveel mogelijk naar onze wens kunnen inrichten. Het is goed om van u te horen wat u belangrijk vindt met betrekking tot wonen, werken en/of leven in de wijk.
De agenda richt zich o.a. op de speelbehoefte voor kinderen en jongeren in de wijk aan de hand van een onlangs gehouden enquête, het wegvallen van een aantal speelplekken voor onze kinderen en voorstellen tot verandering van de “Mallemolen”.

Daarnaast wordt op korte termijn het leefbaarheidsplein(tje) bij het Hennephofkerkje ontwikkeld en omwonenden worden gevraagd daar ideeën voor aan te dragen. Dit agendapunt hangt samen met de verkeersafwikkeling in het havengebied als gevolg van de door de Gemeente voorgestelde verplaatsing van de hellingbaan bij de kerk in de richting van de Schokkerweg, dwz. naar de andere kant van het gemaal. Deze verkeersafwikkeling is een agendapunt op zich. Daarnaast willen we u het BOH activiteitenplan 2014 presenteren met het verzoek daar uw eigen ideeën aan toe te voegen. Waar mogelijk willen we u ook voorlichten over de status van het Bestemmingsplan Scheveningen Haven en uw eventuele zorg te inventariseren. Als laatste agendapunt staat de verkiezing van twee bestuursleden op het programma. Penningmeester Mw. Marian van den Broek heeft vorig jaar al afscheid genomen, maar de BOH zoekt nog een opvolg(st)er, terwijl Ton Hulleman zich nog weer beschikbaar stelt voor een volgende termijn. Kandidaten kunnen zich tot 18 november a.s. 18.00 uur melden bij de Secretaris Ton Hulleman 06-36181997 of via email aan: amhulleman@gmail.com.

De vergadering begint om 20.00 uur, terwijl de zaal open is vanaf 19.30 uur om koffie te drinken en indien nodig kennis te maken. We hopen de bijeenkomst om 21.30 uur af te sluiten met een rondvraag, ontmoeting en een borrel. Iedereen uit Havenkwartier, Geuzenwijk en Vissenbuurt die zich betrokken voelt bij het wonen, werken en/of leven in de wijk is van harte welkom.

Teun van Dijk, voorzitter.