Columns

Terug naar Columns

Een goede herfst toegewenst

Schollenpop, Marco Borsato, Golden Earring, de Vloek, de Ooievaarsrun en Jazz in de haven brengen ieder voor zich en – vaak – telkens weer andere mensen naar ons havenkwartier. De afgelopen maanden hebben we daar weer van kunnen genieten.

Het strand, het Norfolkterrein, de Visafslag en de Tweede haven zijn dan even tijdelijk cultuurterrein. Met de uiteindelijke afwerking en het op 4 oktober geopende Radio Holland leefbaarheidsplein met haar ogenschijnlijk “schots en scheef” neergezette jonen is er een stukje ruimte in het havenkwartier bijgekomen waar ook gebruik gemaakt van kan worden om bijvoorbeeld buurtactiviteiten, tentoonstellingen en kerstmarkten te organiseren.

Enerzijds is ons havenkwartier dicht bevolkt en zoeken we wegen om een parkeerplekje voor ons zelf te vinden of om veilig over de stoep te lopen. Hoe realistisch is het om te gaan denken in termen van “ondergrondse parkeergarages om het op straat boven de grond meer leefbaar te maken? De optie van ondergrondse parkeergarages in de Geuzenwijk is vorig jaar op onze jaarvergadering aan de orde geweest en het architectenbureau is toen de taak gesteld om de eventuele – ook financiële – consequenties voor de bewoners door te berekenen. Daar wordt nog aan gewerkt.

Anderzijds zijn er ontzettend veel verkeerstromen die alleen maar via het havenkwartier lopen om mensen bijvoorbeeld in staat te stellen te genieten van alles wat Scheveningen nog meer te bieden heeft aan plezier en vertier. Hoe realistisch is het om ook daar te gaan denken in termen van ondergrondse toevoerwegen voor zowel verkeer als openbaar vervoer? De Metropool Rotterdam – Den Haag liet onlangs weten dat er in dat soort ondergrondse vervoerstrajecten gedacht moet gaat worden: vanuit Rotterdam via het Centraal Station gedeeltelijk ondergronds naar Scheveningen. Hoe meer verkeer en openbaar vervoer ondergronds, hoe meer rust en leefbaarheid bovengronds. Zien we het voor ons?

Drie maanden geleden heb ik u aangegeven, dat er ontwikkelingen gaande zijn waar we de vlag voor mogen uitsteken. Het Radio Hollandplein was er één van. Dat is nu – na de oorspronkelijke belofte uit 1997– eindelijk klaar. Het speelterrein in de Scholstraat is onlangs ook heringericht. De tweerichtingshellingbaan bij de Hennephofkerk kan elk moment in uitvoering genomen worden. Dat is echt een pijnpunt minder met betrekking tot de bereikbaarheid van de Tweede haven. De belofte dat de invalidenhellingbaan tussen Pastacompagnie en Driemaster voor de kerst klaar zal zijn schijnt nu ook “hard” te zijn. Ook het speelterrein “De Windroos” wordt binnenkort gerenoveerd. Dat zijn allemaal positieve ontwikkelingen. Daar mogen we blij om zijn.

Over de projecten “tram”,”kruispunt Van Bergenstraat/Westduinweg”, “Mallemok” en “buitendijks wonen” is op dit moment nog weinig nieuws te melden en dienen we te allen tijde waakzaam te blijven.

 

Wij wensen u een goede herfst en voorbereiding op de winter toe