Columns

Terug naar Columns

Informatieve inloopavond voor wijkbewoners

Op dinsdag 29 januari a.s. houdt de Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) een informatieve inloopavond voor haar wijkbewoners.

2013 wordt een spannend en druk jaar voor het Havenkwartier. Het nieuwe bestemmingsplan rondom de haven wordt vastgesteld. Dit heeft directe invloed op wonen, werken en leven in het Havenkwartier.
Verder wordt er een begin gemaakt met bouwen rond de Tweede Haven.
De nieuwe Boulevard zal in het voorjaar worden opengesteld.

Het spelen in de wijk wordt onder de loupe genomen.
Er komt een onderzoek naar speelbehoeftes van jeugd en jongeren, waar bewoners aan kunnen meedoen.
Er zijn plannen voor herinrichting van speelplekken op het Van St. Aldegondeplein, Scholstraat en bij het Lindoduin.

Heeft u altijd al willen weten wat de BOH al zo doet? Maak dan op een ongedwongen manier kennis met de vrijwilligers en laat u informeren over het werk wat uw Bewonersorganisatie zoal doet.

Wij zijn op zoek naar betrokken wijkbewoners die zorg hebben voor hun leefomgeving. Dit kan op velerlei manieren: van een kleinschalige groen project, tot het organiseren van bijv. buurtspeeldagen; van betrokkenheid bij buurtveiligheid tot overleg met gemeentelijk instanties en politici.
Eigenlijk alles wat er zo in u leefomgeving afspeelt.

Verder zoeken wij i.v.m. het nieuwe bestemmingsplan Scheveningen-Haven, wijkbewoners die mee willen doen het proces van de totstandkoming van het bestemmingsplan te willen monitoren.

U bent van harte welkom op 29 januari a.s. in wijkgebouw de Mallemok, Westduinweg 38d. Van 19.00 tot 21.00 uur, onder het genot van hapje en drankje.

Teun van Dijk Voorzitter BOH