Columns

Terug naar Columns

Katern Januari 2018

Beste bewoner van Havenkwartier, Geuzenwijk en Vissenbuurt.
Allereerst wensen wij u een fijn jaar toe in een prettige leefomgeving.

Betaald parkeren Havenkwartier, Geuzenwijk en Vissenbuurt.
Sinds 30 november heeft onze wijk betaald parkeren. De afdeling parkeren heeft in al haar “wijsheid” besloten verschillende regelingen binnen onze wijk in te voeren. Dit geeft de nodige verwarring en voor een behoorlijk aantal bewoners geeft de invoering van het betaald parkeren de nodige problemen. Problemen zijn er voor bewoners die geacht worden te parkeren in een zogenaamde “POET” (parkeren op eigen terrein). Dit kunnen eigen garages en of bedrijfsruimten zijn, maar bijvoorbeeld ook parkeerplaatsen. Het probleem ligt in het feit hoe de Gemeente het begrip “POET” interpreteert. Een aantal bewoners uit Koppelstokstraat, Menninckstraat, Datheenstraat en Vissershavenstraat zijn in een moeizaam overleg gewikkeld met de Gemeente. Om tot overeenstemming te komen is er tot eind november 2018 een voorlopige 1e parkeervergunning verleend. Bewoners in een appartementencomplex met een eigen parkeervoorziening hebben in principe geen recht op een parkeervergunning om op straat te parkeren. Waar men voorheen gratis op straat kon parkeren moet men nu een inpandige parkeerplek huren, welke vele male duurder is dan een 1e vergunning op straat.
Om het betaald parkeren te kunnen handhaven heeft de gemeente in een aantal straten belijning aangebracht en parkeerplekken aangepast. Dit betekent wanneer je buiten deze plekken parkeert je een boete kunt krijgen. Daar, waar het tot kort geleden gedoogd werd voor de eigen uitrit, op hoeken van straten of gedeeltelijk op de stoep te parkeren, kan dit nu een boete opleveren.
Om te inventariseren hoe u het invoeren van het betaald parkeren heeft ondervonden horen wij graag van u. U kunt ons mailen op info@bohscheveningen.nl of onze maandelijkse openbare vergadering te bezoeken.

In het kader van de komende Gemeenteraadverkiezingen op 21 maart, organiseren wij op dinsdag 27 februari een politiek café in de Rokerij Scheveningen op de Dr. Lelykade. Onderwerpen die daar aan de orde kunnen komen betreffen ons wonen, werken en leven op Scheveningen in het kader van verdichting en toerisme, onze bereikbaarheid op Scheveningen en veiligheid en handhaving. Een aantal politieke partijen zijn door ons uitgenodigd hun visie voor Scheveningen en met name ten aanzien van de haven en het Havenkwartier met u te delen. U bent van harte welkom. Er wordt volop de gelegenheid gegeven uw vragen te stellen, dan wel met de politici in debat te gaan.