Columns

Terug naar Columns

“Katern Maart 2018”

Beste bewoner van Havenkwartier, Geuzenwijk en Vissenbuurt.

Bestuurswijziging Bewonersorganisatie Havenkwartier
Voorafgaand aan de komende openbare maandelijkse bijeenkomst van 27 maart willen wij een extra algemene jaarvergadering houden, met als enige agendapunt de keuze en benoeming van mevr. Paulien Bakker als secretaris, die zich in ons wijkblad Rond de Haven 04-2017 heeft voorgesteld als aankomend algemeen bestuurslid. De huidige secretaris dhr. Ton Hulleman wordt voorgesteld als penningmeester en zal het stokje overnemen van de afscheid nemende Marian van de Broek-Laro. Onze oud vice-voorzitter dhr. Leen Hofland, bij velen welbekend, wordt voorgesteld zijn herintrede te doen als algemeen bestuurslid.

Op 21 maart worden de Gemeenteraadsverkiezingen gehouden Wij hopen van harte dat u van uw democratisch recht gebruik gaat maken en u als bewoner van het “Scheveningse” uw stem laat gelden. Op 27 februari jongstleden organiseerde de BOH een politiek café met deelname van 9 partijen waarvan 5 partijen met hun lijsttrekker (waaronder 3 wethouders) “acte de présence” gaven. Voor ons, als bewonersvertegenwoordiging, een goed teken dat de gemeentepolitiek zich graag wil verantwoorden aan haar burgers, een teken dat de politiek Scheveningen en met name het Havenkwartier, serieus neemt. Wij hopen dat het politiek café een bijdrage heeft kunnen leveren tot het maken van uw keuze.

Betaald parkeren Havenkwartier, Geuzenwijk en Vissenbuurt.
Voor bewoners, die sinds de invoering van betaald parkeren, niet meer voor hun uitrit op straat kunnen parkeren en geacht worden te parkeren in een zogenaamde “POET” (parkeren op eigen terrein, garage of bedrijfsruimte) is er nog steeds geen permanente oplossing voor hun probleem uit de bus gekomen, onderhandelingen lopen nog steeds.

In ons katern van januari hebben wij u opgeroepen uw ervaringen met het betaald parkeren met ons te delen. Een aantal van u heeft dit ook gedaan. Wij hebben deze gebundeld en ingebracht tijdens een onderhoud met de afdeling Parkeren waarbij beloofd is dat ze worden meegenomen in de evaluatie ronde.

De meest voorkomende klachten bij de invoering van betaald parkeren betroffen:
(afgezien van de problemen bij het parkeren voor in- en uitritten)
– De onlogische gebiedsindeling wijk 43 en wijk 14. (zelfs in één straat)
– Te weinig parkeerplekken in Geuzenwijk en Vissenbuurt
– De zeer slecht werkende Cozity app,
– Vrij parkeren tot 18.00 uur in sommige woonstraten binnen het Havenkwartier
– Verschillende starttijden (13.00 uur en 18.00 uur) en tarieven.
– Onduidelijke bebording en te weinig betaalautomaten.
– Niet werkende verlichtingszuil op betaalautomaat.
Inmiddels zijn er al een aantal maatregelen genomen. De Doornstraat en Helmstraat wordt één gebied wijk 14. Er komen 15 extra parkeerplaatsen bij in de Vissenbuurt.