Columns

Terug naar Columns

Sprong over de haven

Wie heeft erom gevraagd?

Hebben “Mooi” en “Waterreus” uit de Scheveningse legende ook maar iets van doen met de twee voorgestelde torens die door water gescheiden worden, terwijl ze in het verhaal uiteindelijk als twee mensenkinderen in een huwelijk verstrengeld waren?

Sinds jaar en dag bestaat het dorp Scheveningen uit de drieluik “Bad, Dorp en Haven”. De Gemeente Den Haag heeft dat in haar Masterplannen Scheveningen keer op keer bevestigd.
Op het moment dat de Norfolk verdween uit Scheveningen hebben de bewoners – georganiseerd onder SPIONN – plannen ontwikkeld voor het Norfolkterrein en het hele havengebied. Tijdens bijeenkomsten in de Visafslag, Pnielkerk en MuZee zijn de plannen uitgewerkt en gepresenteerd. Vanaf de presentatie in het Muzee heeft het College bij monde van haar wethouder “hoogbouwen” aangegeven dat ze niet geïnteresseerd is in plannen die bewoners ontwikkelen. “Wacht maar, tot ik zelf plannen ontwikkeld heb, dan mag je daarop reageren”.

Na de laatste verkiezingen, tijdens de College onderhandelingen, hebben CDA, D66, PvdA en VVD hun afspraken gemaakt in de achterkamertjes. In de opwinding van het College vormen zijn veel dingen over het hoofd gezien en geen van de College partijen heeft daarna nog het lef om zich te bezinnen. De vier partijen doen in deze niets anders dan de bewoners van Scheveningen te frustreren door zich niets aan te trekken van alle scheeps- en vissersgeluiden om de haveningang niet te belemmeren. Dezelfde partijen frustreren ook de bewoners van Duindorp en Vogelwijk door het zicht op hun duingebied te overwoekeren met hoogbouw en hoge torens over de haven. Het is voor de buitenwereld een ondoorzichtig gebeuren.

De huidige politiek heeft niet willen luisteren en heeft zich niet aan de bestaande afspraken gehouden om bad, dorp en haven hun eigen karakter te laten behouden.
De huidige gemeenteraadsleden van deze partijen lijken niet meer met hun voeten in de Scheveningse bewonerswereld en ook niet in de Scheveningse bedrijvenwereld te staan. Men hokt samen met de projectontwikkelaars van buiten.

Of moeten we straks – net als bij de pier – met gemeenschapsgeld – de niet onderhouden verweerde en verroeste overblijfselen laten opruimen.
Hoe kan het toch dat het zogenaamde “knapste jongetje uit de klas die alles beter denkt te weten” nog niet wijs genoeg is om van de ervaren zeeman te willen leren?

Tijdens de klankbordbesprekingen hebben de bewoners en bedrijven aangegeven dat men vasthoudt aan de drieluik en geen tweede “Bad” wil aan de haven. Dat men dus ook die sprong over de haven niet ziet zitten omdat dat het karakter van haven maar ook van Duindorp aantast. Daarnaast hebben de bewoners unaniem aangegeven het unieke karakter van het Stille strand en het Westduinpark, nota bene Natura 2000 gebied, te willen behouden. In mei vorig jaar hebben de gezamenlijke bewoners- en bedrijvenorganisaties rondom de haven en langs de kuststrook hetzelfde aangegeven. Onze vuurtoren is op Scheveningen nog steeds ons icoon.

Wat is het toch, dat we een College hebben dat zich maar weinig gelegen laat liggen. wat betrokken bewoners en bedrijven aangeven dat goed voor hen is? Waar hebben we het aan verdiend, dat we een College hebben dat een unieke zeehaven omturnt tot woongebied, waarin straks geen plaats meer is voor havengebonden bedrijvigheid wat ons bestaande woongebied zo uniek maakt? Waarom heeft het College geen respect voor de bewonerswens het Zuiderstrand met haar unieke karakter te behouden?
Wat is het toch dat de gemeenteraadsleden van de Collegepartijen niet meer in staat (willen) zijn om de betrokken burgerij op Scheveningen hierin te vertegenwoordigen? Het lijkt of de Gemeenteraad vergeten is wat het woord “volksvertegenwoordiger” betekent.

Het aanzicht van Scheveningen zeehaven wordt ten grave gedragen en de hoogste schepen kunnen er straks niet meer in. Stukje bij beetje rukt bebouwing en toerisme op naar het Stille strand en wat verloren gaat komt niet meer terug.

Teun van Dijk, voorzitter BewonersOrganisatie Havenkwartier
Martin Spaans, voorzitter Wijkberaad Duindorp