Columns

Terug naar Columns

Van de voorzitter

Na de City – Pier – City loop en met de opbouw van de strandtenten ziet het er naar uit dat we de winter weer achter ons kunnen laten en de zomer tegemoet gaan.

Een zomer die wat het Havenkwartier betreft heet begonnen is aangezien een meerderheid uit een Adviesgroep de wethouder het advies gegeven heeft te onderzoeken of er een tram over de Westduinweg gelegd kan worden om het Norfolkterrein met het Centrum te verbinden. Adviseren mag, maar dan ga je er vanuit dat er met verstand van zaken geadviseerd wordt. Jammer dat die meerderheid bewust een verkeersonderzoek van de Gemeente Den Haag niet mee wilde nemen in hun beraadslagingen en het de BOH kwalijk nam, dat ze hun conclusies daar gedeeltelijk wel op baseerde.

Vertegenwoordigers uit BOH, Duindorp en de Belangenvereniging Scheveningen Haven (BSH) hebben o.a. op basis van dat verkeersonderzoek in hun zogenaamde minderheidsadvies aangegeven, dat de Westduinweg al vol staat met verkeer van Bad/Boulevard naast het gewone verkeer tussen Zuid en Noord.

Een ander argument was dat de HTM norm om haar passagiers binnen 20 minuten naar het Centrum te brengen nooit via de Westduinweg gerealiseerd kan worden, maar wel via de Willem de Zwijgerlaan. Ook dat argument is door de meerderheid “onder tafel geschoven”. De Willem de Zwijgerlaan kan met een tram en ondergrondse parkeergarages omgebouwd worden naar een weer een statige laan in plaats van een overvolle parkeerplaats.

Let wel, dat de BOH, BSH en Duindorp van het begin af aan hebben aangegeven dat een OV verbinding met het Norfolkterrein in de vorm van een bus voldoende is. Maar de opdracht van de wethouder was duidelijk: geef een tramtracé aan. Op basis daarvan hebben wij zowel de Willem de Zwijgerlaan als de Westduinweg als optie willen laten onderzoeken om met een doordacht voorstel te komen. Echter, het Statenkwartier, de Vrienden van Den Haag, de Fietsersbond, Rover en anderen zagen dat niet zitten. Hierom en op basis van de aanwezige onderzoeksgegevens zijn BOH, BSH en Duindorp op de Willem de Zwijgerlaan uitgekomen.

Het “not in my backyard” syndroom, dat het Havenkwartier verweten wordt, gaat hier niet op, omdat de door de wethouder gewenste tram altijd ergens door onze wijk loopt aangezien de OV tracés  over de Kranenburgweg, Willem de Zwijgerlaan, Houtrustweg en Westduinweg allemaal in het keuzepakket zaten.

We zijn blij met de vele steunbetuigingen die we hebben gekregen via de actie van Dick Passchier. Dat soort bevestiging doet ons goed. Als u hun poster krijgt, hang hem dan svp zichtbaar voor het raam.

Naast de tram zijn er natuurlijk andere zaken gaande. De “sleep” heeft haar tentoonstelling in Muzee en het is een plezier om daar naar te kijken. We mogen trots zijn op wat ons Havenkwartier heeft voortgebracht, ook al is dat nu verleden tijd. Er zijn discussies gaande over “de tonnen” en over de “namen van de nieuwe Vloek”. De vraag is “hoe verbinden we het verleden aan het heden?” of andersom “hoe verbinden we het heden aan het verleden?”. Hoe doen we recht aan heden, verleden en toekomst?

In de komende periode voert de Gemeente discussies over het leefbaarheidsplein en de hellingbaan bij de Hennephofkerk, over korte en lange termijn oplossingen op het kruispunt Van Bergenstraat – Westduinweg, terwijl de Invalidenbaan tussen Pasta Compagnie en Driemaster en de afronding van het Radio Hollandplein voor Vlaggetjesdag 2016 gerealiseerd zullen zijn.

Het Havenkwartier is volop in beweging. Laten we met elkaar mee bewegen.