Columns

Terug naar Columns

Van de voorzitter…

Er is veel gebeurd in de herfst. Maar het op korte termijn invoeren van betaald parkeren heeft de meeste reuring veroorzaakt. Niet zozeer omdat men voor of tegen betaald parkeren is. De reuring is veroorzaakt omdat gebleken is dat de Gemeente – zonder al te veel overleg – in een te korte tijd betaald parkeren invoert, zonder dat de mensen precies weten waar ze aan toe zijn.
De gemeentelijke logica van invoeren komt weinig overeen met de logica van de bewoners. Naast de problematiek van het niet (meer) gedogen van het geparkeerd staan op eigen in/uitrit, het al dan niet verleend krijgen van een eerste vergunning, is het ook zo dat de parkeerzones een eigen soort – niet na te volgen – logica hebben. Dat wil zeggen dat de parkeerzones niet op voorhand het belang van betrokken bewoners nastreven, zoals:

  • De feitelijke verkeerszone voor het gebied tussen de Westduinweg en de haven is als een pijpenlade.
  • Omdat de Geuzenwijk structureel onvoldoende parkeerruimte heeft, wordt ze samen met de Westduinweg maar bij de zone van het Statenkwartier gevoegd.

Tot de dag van vandaag is het voor velen van ons onduidelijk waarom de besluitvorming er op zo’n korte termijn doorheen gejast moest worden. Is dat om het weg te houden bij de verkiezingen of zijn er andere redenen voor?

Ook is ook nog niet duidelijk wanneer op welke wijze broodnodige additionele parkeerruimte tot stand wordt gebracht.

Op onze op 21 november gehouden jaarvergadering hebben de aanwezige politici aangegeven de betrokken wethouder in ieder geval te laten besluiten om de handhaving voor een aantal weken op te schorten. Op dit moment is het nog onduidelijk tot precies wanneer.

Tot de dag van vandaag hebben we ook nog niet gehoord hoe en wanneer het integrale verkeersonderzoek Duinstraat/ Westduinweg in relatie tot de OV-verbinding naar het Norfolkterrein gaat plaatsvinden. Het enige waarover we geïnformeerd zijn is dat er als proef een elektrische bus naar het
Centrum gaat rijden.

Prima voorlopig. Maar het onderzoek had al voor de afgelopen zomervakantie begonnen moeten zijn en we hebben nog geen uitnodiging ontvangen om de taakopdracht te bespreken.

Hoe zien we onze nabije toekomst? Wat staat ons te wachten in 2018?

In december jongstleden speelde er een kort geding met betrekking tot de bouw van het veelbedrijvencomplex op de plaats van de Trix (naast de Pijp), welke in de loop van het jaar plaats zou moeten gaan vinden. De Gemeente schijnt het voorstel van VastInn gehonoreerd te hebben om een hotel met 144 kamers te laten bouwen in plaats van de Trix. Het bestemmingsplan staat echter een veelbedrijvengebouw toe met als bijkomende optie eventueel hotelruimte voor maximaal 75 kamers. Met andere woorden de gemeente schijnt zich niet aan haar eigen bestemmingsplan te houden. Hoe vloeiend kan besluitvorming zijn? De toekomst van onze staandwantvissers die naast de Trix hun opslag hebben, is nog niet bekend.

Er staan ons ook een aantal vrolijke dingen te wachten. Veel van wat ons te wachten staat kunt u zien op denhaag.com/nl/feestaanzee/programma. ‘Scheveningen Bad 200 jaar’ wordt een jaar lang gevierd met allerlei evenementen, waarbij ook merendeel bestaande evenementen als nieuwjaarsduik en vlaggetjesdag betrokken worden. We kunnen daar veel plezier aan beleven. Wel dient men overlast ter attentie van onze bewoners te vermijden. We zullen – als Havenkwartier – de vinger goed aan de pols moeten houden om te voorkomen dat we als bewoners aan leefbaarheid inboeten. Het is prima dat we heel Nederland mee laten genieten van Scheveningen, maar tegelijkertijd dienen we onze eigen leefbaarheid in het zicht te houden. Ons loopje of tochtje langs de haven, over het havenhoofd en langs de boulevard dient te allen tijde gestand te blijven.

Op deze plek wil ik Marian van de Broek bedanken voor haar jarenlange betrokkenheid bij de Bewonersorganisatie Havekwartier als penningmeester. We hebben met veel plezier samengewerkt. We zoeken nog naar een nieuwe penningmeester. In de tussentijd heeft Paulien Bakker zich elders in ons blad voorgesteld als nieuw bestuurslid. Wellekom!

Namens de Bewonerorganisatie Havenkwartier wensen we u al ’t nodige voor tijd en eeuwigheid.