Columns

Terug naar Columns

Van de voorzitter

De afgelopen dagen hebben we weer kunnen genieten van een Havenkwartier (Inclusief Geuzenwijk en Vissenbuurt) tussen twee vuren. Samenwerking, spanning, competitie, dansende jongeren op metershoge – maar nog niet brandende – brandstapels. Samenwerking tussen jongeren, ouderen, politie, brandweer, bedrijfsleven om het Havenkwartier tussen twee vuren te krijgen. Een goed gevoel in de buurt. Saamhorigheid. Een mooi spektakel.
Toch is het tussen twee vuren zitten niet altijd een spektakel.
In het Havenkwartier zeggen we altijd dat “wonen, werken, leven” onze leidraad is. In onze wijk wordt gewoond, gewerkt en geleefd, waarbij werken van oudsher vanuit de haven wordt gezien. Waar wonen en werken samen gaan, worden we in het Havenkwartier steeds geconfronteerd met de Haagse druk op wonen: wonen aan het water in plaats van werken vanuit het water. De voorbereidingen voor het wonen op het voormalig Norfolkterrein  houden nog steeds te weinig rekening met de mogelijkheid voor havengebonden bedrijvigheid aan de Derde Haven. Het soort van voorgestelde woningen past niet direct bij een haven. De Oude Vloek wordt zo weer een nieuwe Vloek.
Waar wonen, werken en leven samen gaan worden we in het Havenkwartier ook steeds meer geconfronteerd met de Haagse druk om steeds meer verkeer door het Havenkwartier te jagen. De Haagse besluitvorming met betrekking tot de verkeersafwikkeling rond de Tweede Haven blijft al ruim een jaar achter bij hun beloftes. Er liggen nog steeds geen plannen voor de tweerichtingshellingbaan bij de Hennephofkerk. Ook gisteren – een gewone maandagmiddag – staat de Westduinweg tussen het Radio Hollandplein en de Duinstraat alle kanten op met files. Hier gaat het om “leven”. Te vaak hebben we als bewoners van het Havenkwartier veel tijd nodig om de laatste paar meter naar huis te komen. De Westduinweg als doorgaande route van “Bad” via Boulevard naar de rest van de wereld staat tegenwoordig voor een groot gedeelte van de dag vol, waarbij de aanrijdroutes vanaf de Statenlaan en Van Bergenstraat ook al vol staan. Daarnaast zijn er Haagse plannen om de Westduinweg ook gereed te maken voor een tramtracé waar de fietspaden voor schijnen te moeten wijken.
Als je als Havenkwartier tussen dit soort vuren komt te zitten, merk je dat er weinig samenwerking en saamhorigheidsgevoel is tussen Scheveningen en Den Haag.  Dan wordt er niet meer gedanst. Des te meer reden om binnen Havenkwartier gezamenlijk ons beeld van wonen, werken en leven uit te dragen. Met elkaar de verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving ook in dit nieuwe jaar weer op ons te nemen.
Als BOH wensen we u daarom “al ’t nodige voor 2016”

 

Teun van Dijk