Columns

Terug naar Columns

Vlaggetjesdag 2016

Vlaggetjesdag was een feest. Scheveningen kleurde gedeeltelijk blauw. Maritiem en Vrolijk hebben goede zaken gedaan met de verkoop van de Scheveningse vlag. Dank voor uw medewerking. Om Vlaggetjesdag volgend jaar nog meer blauw te kleuren, kunnen we nu alvast de vlag aanschaffen. Maar we hebben er nu ook de tijd om er voor te zorgen dat we weer vlaggenstokhouders aan onze gevels aanbrengen. Het is me opgevallen dat er veel huizen zijn die geen houder (meer) hebben.

Naast Vlaggetjesdag zijn er naast onze nationale feestdagen vele momenten om met elkaar feest te vieren. De vlag kan uit tijdens het Historisch Festival Scheveningen in augustus. Dan komt onder andere een replica van de Egmonder Pink uit 1670 op het Scheveningse strand te liggen. De groot, groot, groot, groot … grootvader van onze Huib Hoogenraad heeft met de oorspronkelijke Pink gevaren. De aankomst van de Pink is voor Huib weer een goede gelegenheid om de plannen voor een Bomschuit op Scheveningen toe te lichten. De vlag kan misschien ook uit om Datheen te eren. Wisten we dat één van onze Geuzen uit het Havenkwartier, de dichter/ prediker Petrus Datheen, (1531-1588) het Wilhelmus heeft geschreven. Dit in tegenstelling tot wat tot voor kort werd gedacht, dat die andere Geus, de schrijver, diplomaat en adviseur van Willem van Oranje, Marnix van Sint-Aldegonde de auteur van het Wilhelmus is. Recent onderzoek aan de universiteiten van Utrecht, Amsterdam en Antwerpen zijn op basis van een uitvoerige computeranalyse op 10 mei jongstleden tot die conclusie gekomen, zoals een aantal kranten (onder andere Volkskrant en Telegraaf) een dag later gemeld hebben.

Alhoewel het Wilhelmus rond 1568 geschreven schijnt te zijn en het door velen als calvinistisch strijdlied is ervaren, heeft koningin Wilhelmina op 10 mei 1932 het Wilhelmus als volkslied voorgesteld. Het is daarmee 448 jaar oud en onze Datheen heeft daarmee het oudste volkslied ter wereld geschreven. Zou het zo zijn, dat we ons tot de dag van vandaag verbonden weten met de veerkracht van de Geuzen. Ook vandaag de dag worden we soms ‘overruled’ en dienen we ons eendrachtig te weren.

De vlag kan misschien ook uit als we met elkaar de Mallemok kunnen behouden voor onze activiteiten. Verhalen blijven elkaar tegenspreken, maar we willen gezamenlijk met alle gebruikers een Beheersraad gaan vormen omdat we met elkaar verantwoordelijk willen zijn voor onze wijkactiviteiten.

De vlag kan ook uit als de invalidenbaan tussen de Pasta Company en de Viermaster er straks toch komt. En ook als uiteindelijk de tweerichtingshellingbaan bij de Hennephofkerk is gerealiseerd, samen met het door de Gemeente – 16 jaar geleden – beloofde ‘leefbaarheidsplein’ aldaar.

Ook gaat de vlag uit als de Gemeente straks (?) het Radio Hollandplein afmaakt en als ze met voorstellen komt om de kruising Van Bergenstraat – Westduinweg – Statenlaan goed en veilig in te richten.

En uiteindelijk kan de vlag ook uit als de Gemeente een deskundige en onafhankelijke verkeersanalyse laat maken om zicht te krijgen op de overlast die de bewoners van de Westduinweg nu reeds hebben. De ‘tram – nee’ posters die de bewoners langs de Westduinweg voor het raam hebben hangen, getuigen daarvan. Als ik deze laatste twee alinea’s aan elkaar verbind, dan denk ik dat het een goede zaak is om als Scheveningse Geuzen onze strijdliederen ten gehore te brengen. Dienen we ons op het water te richten of op het land? Waakzaamheid is geboden, overal en te allen tijde.

Ik zie u een strijdlied zingende zomer tegemoet.

Teun van Dijk