Columns

Terug naar Columns

Voorlichtingsavond bouw De Reder

De sloopwerkzaamheden tussen de Koppelstokstraat, van Bergenstraat en Dr. Lelykade zijn thans
daadwerkelijk in uitvoering.

Dit al samenvallend met de aanleg van nieuwe rioleringswerkzaamheden aan de Dr. Lelykade.

De sloopwerkzaamheden en vernieuwing van de bestaande riolering heeft uiteraard en onder andere te maken
met de aanstaande nieuwbouw van De Reder.

AM Wonen, de projectontwikkelaar van de nieuwbouw, samen met de BAM, de aannemer nodigen
omwonenden uit om geïnformeerd te worden over wat U tussen nu en december 2014 allemaal te wachten
staat met de bouw en met de aan- en afvoerroutes van bouwmaterialen. Het gaat er daarbij om van U te horen
hoe eventuele overlast tot een minimum beperkt kan worden.

Op dinsdagavond 12 maart a.s. heeft de Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) een avond georganiseerd
om AM Wonen en BAM de gelegenheid te geven U voor te lichten over de komende werkzaamheden en
eventuele vragen te beantwoorden.

U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in het Spuigat (het 2e clubhuis van de Jachtclub Scheveningen (d.i.
het gebouw op palen aan de 2e Haven) Kranenburgweg 160 , alwaar u tevens onder het genot van een kopje
koffie de bouwtekeningen kunt inzien.

Spreker deze avond de heer Mike Breuker van AM Wonen.

BOH.