Columns

Terug naar Columns

Waarom een politiek café?

Hoe levendig houden wij ons Havenkwartier?

Wonen, werken en leven in het Havenkwartier is ons motto en we willen er met elkaar voor zorgen dat ons Havenkwartier vooral levendig blijft. Er zijn een aantal zaken die ongewild op ons afkomen en er zijn een aantal zaken waar wij ontevreden mee zijn en waar we verbetering voorstaan.

Ontevreden zijn wij met:

– De huidige en toekomstige minimale speel- en recreatie mogelijkheden voor onze kinderen
– De huidige verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid met het OV, zoals de recente verlegging van bus 23

Dat wat er op ons afkomt is o.a.:

– Bestemmingsplan Scheveningen Haven met doorgaande verdichting en onvoldoende aandacht voor leven en verkeersafwikkeling
– Een verlegging van tram 11 door de wijk

We willen de potentiële kandidaat-gemeenteraadsleden bevragen over hun keuze m.b.t. de verbetering van de huidige leefomgeving in het Havenkwartier en over hun keuze m.b.t. consequenties van het voorgestelde bestemmingsplan Scheveningen Haven voor het wonen, werken en leven van de bewoners in het Havenkwartier, waarbij gedacht wordt aan:

– Scholing
– Welzijn / speelgelegenheid
– Kinderopvang
– Verkeersafwikkeling, fijnstofontwikkeling en betaald parkeren

Woord van de voorzitter Teun van Dijk

Het aantal inwoners van onze wijk gaat de komende jaren flink uitbreiden. Huishoudens met kinderen, gepensioneerde bewoners op leeftijd, leden van de internationale gemeenschap en werkende vijftigplussers zonder kinderen.

Mensen die ook behoefte hebben aan voorzieningen. Wordt hier in voorzien?

Mensen die misschien niet direct een band hebben met Scheveningen en de visserij , allemaal factoren die een invloed kunnen hebben op het wonen, werken en leven in het Havenkwartier zoals we tot nu toe gewend zijn.

Agenda

Dinsdagavond  25 februari 2014

19.00 Inloop
19.30 Opening Voorzitter BOH – Dhr. Teun van Dijk
19.35 Introductie Politici
19.40 Uitleg Politiek Café
20.20 Politiek Café
21.30 Na borrel

Locatie

Rootz at the Harbour
1ste verdieping
Dr. Lelykade 33-37
2583 CL Scheveningen