Nieuws

Terug naar Nieuws

Aankondiging bestuurswijziging Bewonersorganisatie Havenkwartier

Tijdens onze jaarvergadering 2017 heeft onze penningmeester Marian van de Broek-Laro haar vertrek aangekondigd.  In ons wijkblad Rond de Haven 04-2017 heeft Paulien Bakker zich voorgesteld als aankomend algemeen bestuurslid.  Volgens onze statuten worden bestuursleden gekozen en benoemd op onze algemene jaarvergadering.  Aangezien onze jaarvergadering pas in november weer plaats heeft, willen we op 27 maart, voorafgaand aan onze reguliere bijeenkomst, een algemene jaarvergadering inplannen, met als enige agendapunt de keuze en benoeming van mevr. Paulien Bakker als secretaris, de huidige secretaris dhr. Ton Hulleman als penningmeester en als algemeen bestuurslid dhr. Leen Hofland.