Nieuws

Terug naar Nieuws

BOH Bijeenkomst Dinsdag 23 april

Beste bewoners van het Havenkwartier, Vissenbuurt, Geuzenwijk en het nieuwe Norfolk,

Graag nodig ik u hierbij uit voor de aanstaande openbare vergadering van de Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) op dinsdag 23 april a.s. om 20.00 in buurthuis De Mallemok. Inloop vanaf 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere, een toelichting van dhr. Gerrit Jol over het concept Havenconvenant,  er is dan ook gelegenheid om hierover vragen te stellen. Welkomstbijeenkomst van nieuwe bewoners op 11 juni, Groenplannen rond de Tweede Haven, Verkeerszaken, ons 40 jarig jubileum, berichten uit de diverse commissies en wat er verder ter tafel gebracht wordt. U bent van harte welkom.
190423 Agenda BOH Bijeenkomst