Nieuws

Terug naar Nieuws

Brief aan wethouder over enquête

De Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) heeft een brief geschreven aan wethouder Karsten Klein naar aanleiding van de vorige week gepubliceerde enquête ‘verbetering fietspad Westduinweg’.

Deze enquête biedt bewoners een keuze uit twee varianten voor het nieuwe fietspad: een variant met aanzienlijk minder parkeerplaatsen waarbij de parkeerdruk in de huidige situatie al voor problemen zorgt en een variant met een versmalde stoep waarbij de huidige overlast van fietsen en scooters over de stoep in de huidige situatie al voor problemen zorgt. “Feitelijk is het een kiezen tussen twee kwaden voor de bewoners langs de Westduinweg”, zegt BOH-voorzitter Teun van Dijk.
De door de BOH ingediende variant waarbij gekozen kan worden voor de situatie waarbij de bomen langs de Westduinweg een kortere levensduur beschoren is, door ze bijvoorbeeld om de 25 jaar in plaats van om de 50 jaar te kappen is door de gemeente niet in overweging genomen, maar heeft volgens de BOH de potentie van een win-win situatie in zich.
In de brief vraagt de BOH aan de wethouder om de huidige enquête nietig te verklaren en een enquête met drie varianten voor te leggen. “Opdat er dan voor de mensen ook een positieve keuzevariant is”, aldus Van Dijk.