Nieuws

Terug naar Nieuws

Geen betaald parkeren in Havenkwartier

Wethouder Tom de Bruijn (Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu) ziet, gezien de uitslag van een draagvlakonderzoek in het betreffende gebied, geen aanleiding om betaald parkeren in te voeren in het resterende deel van het Havenkwartier.

Op 1 juli 2015 is betaald parkeren ingevoerd in een klein deel van het Havenkwartier. In het havengebied waar nog geen betaald parkeren is ingevoerd is in augustus door middel van een enquête een draagvlakonderzoek uitgevoerd.
Ruim 3.300 huishoudens en ondernemers in het gebied omsloten door de Kranenburgweg, Strandweg, Vissershavenstraat, Kompasstraat, Duinstraat, Scheveningseweg, Van Dorpstraat, Doornstraat en Westduinweg hebben de enquête ontvangen. Hierin werd de vraag gesteld: ‘Wilt u wel of geen betaald parkeren in uw straat. De beoogde regeling sluit aan op de parkeerregeling van Scheveningen’. Er is een respons van 47%. Van de respondenten heeft 33% aangegeven voor invoering betaald parkeren te zijn en 66% tegen.
Wanneer de onderzoeksresultaten op straatniveau bekeken worden (zie bijgaande afbeelding) blijkt dat met name de respondenten uit de straten direct naast het betaald parkeergebied vóór invoering betaald parkeren zijn.

ParkerenHavenkwartier

Hoe nu verder?
In de periode tussen 2016 en 2018 zijn veel bouwontwikkelingen in het Havenkwartier en op het voormalig Norfolkterrein (tussen de wijken Duindorp en Havenkwartier) gepland. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de inrichting van de parkeersituatie en daarmee ook op de uiteindelijke parkeersituatie in het Havenkwartier. Deze ontwikkelingen en de hoge parkeerdruk in de naastgelegen buurten Geuzenkwartier en zijn voor de wethouder aanleiding om de parkeerdruk nauwgezet te volgen. Daarnaast zal de wethouder het gesprek aan gaan met de diverse bewoners- en belangenverenigingen over de hoge parkeerdruk in de buurt. “Afhankelijk van de resultaten daarvan zal ik maatregelen overwegen”, zo besluit hij.