Nieuws

Terug naar Nieuws

Hellingbaan komt terug!

Op 16 maart is er in aanwezigheid van een aantal omwonenden en het Gemeenteraadslid Van Vulpen een gesprek geweest tussen vertegenwoordigers van de Gemeente (DSO), BOH, BSH, de Hennephofkerk en de Bloemist. Het gesprek ging over hoe een tweerichtingshellingbaan bij de Hennephofkerk aangesloten kon worden op de Westduinweg zonder het verkeer vanaf de Schokkerweg en het algemeen fietsverkeer te belemmeren. De door DSO voorgestelde oplossing in de vorm van een rotonde werd door alle aanwezigen positief ontvangen en zal verder technisch worden uitgewerkt.
Aangegeven werd hoe de nieuwe keermuur op de Dr. Lelykade gaat lopen, hoe het verkeer naar boven en onderlangs wordt geleid en welke ruimte er voor het Vispaleis beschikbaar is. De breedte van de hellingbaan is zoals de oude en op dezelfde manier als vroeger dient het verkeer rekening te houden met fietsers en voetgangers.
Ook werd aangegeven welke ruimte er nu voor het Leefbaarheidsplein beschikbaar is. Op korte termijn zullen omwonenden worden uitgenodigd om ideeën voor het te creëren Leefbaarheidsplein aan te dragen.

Rotonde02

Rotonde01