Nieuws

Terug naar Nieuws

In gesprek over Van Bergenstraat/ Westduinweg

VanBergen

Op de avond van 5 april hebben we samen met direct betrokken bewoners een gesprek gevoerd met een vertegenwoordiging van de Gemeente (DSO en Stadsdeelkantoor) waarbij een aantal opties genoemd zijn om de gevaarlijke situatie rondom het kruispunt Van Bergenstraat – Westduinweg – Statenlaan te verbeteren. Zolang de Hellingbaan bij de Hennephofkerk nog niet gereed is, zal men volgens de Gemeente tweerichtingsverkeer in de Van Bergenstraat moeten tolereren, maar is het volgende als tijdelijke maatregel ter overweging naar voren gebracht:
* De bushalte, die aan de havenzijde aan het Radio Hollandplein grenst, kan een stuk in noordelijke richting verplaatst worden, zodat stilstaande bussen het op het kruispunt rijdende verkeer en overzicht niet hinderen.
* Auto’s vanuit het zuiden dienen op de Duindorpdam via bewegwijzering naar de Dr. Lelykade en de Jumbo verwezen te worden, zodat op de Westduinweg zelf een bord “verboden links af slaan” ter hoogte van de Van Bergenstraat gezet kan worden.
* Het half op de stoep parkeren van auto’s in de Van Bergenstraat kan – naast handhaving – verhinderd worden door aan de Radio Hollandplein zijde “bolders” te plaatsen.
* Door middel van bewegwijzering dient het voor vrachtwagens onmogelijk te zijn om vanuit de Koppelstokstraat rechtsaf richting Westduinweg te gaan. De voorgeschreven route voor vrachtauto’s dient vanuit de Koppelstokstraat linksaf richting Dr. Lelykade te gaan.
* De zebra’s liggen niet overal gelukkig. De meesten zijn vanwege de flauwe bochten in de Westduinweg pas laat zichtbaar en dienen van knipperbollen te worden voorzien.
* Auto’s staan vaak tekort op de zebra geparkeerd, terwijl ook sommige bushaltes te kort op het zebrabad gesitueerd zijn, waardoor de overstekende wandelaar en de aankomende automobilist elkaar pas laat zien. De minimaal voorgeschreven zichtafstand dient in acht te worden genomen.
* De fietsoversteekplaats in het verlengde van de Statenlaan, de Westduinweg overstekend, dient met borden te worden aangegeven opdat de vanaf de Statenlaan rechtsafslaande automobilist weet voorrang te verlenen.
* De zebra, die vanuit de oude situatie nog bij de Tarbotstraat ligt – toen de Kapitein de Rijkstraat nog open was en auto’s vanaf de Westduinweg linksaf sloegen – dient ook teruggebracht te worden in het verlengde van het voetgangersgedeelte van de Statenlaan, naast de fietsoversteekplaats en met goede knipperbollen te worden aangegeven.
* Het verkeer vanaf de Statenlaan richting Westduinweg dient zich ter hoogte van het benzinestation in twee stroken op te kunnen stellen. Aangezien het rechtsafslaand verkeer daar vanwege de veelvuldige filevorming niet makkelijk verder kan, dient het linksafslaand verkeer een eigen baan te hebben om onafhankelijk van de naar rechtsgaande wachtenden, gewoon door te kunnen rijden.
* Het reeds toegezegde “handhaven” dient niet alleen met de mond te worden beleden, maar ook met de daad.
Alhoewel de DSO vertegenwoordigers bovenstaande ideeën tot zich hebben genomen, hebben ze ook niet meer kunnen/willen zeggen dan het technisch uit te gaan werken; met voorstellen bij ons terug te komen; en na onze goedkeuring het formele inspraakproces in te gaan, hetgeen altijd minimaal zes weken duurt. Uiteindelijk dient er financiering te worden geregeld.
Punten die wel aan de orde zijn geweest, maar waar de DSO vertegenwoordigers niets mee konden, waren:
* De huidige zebra’s zijn niet doorgetrokken op de fietspaden waardoor men vooral met betrekking tot kinderen, maar in drukke situaties ook met volwassenen, in onduidelijke situaties terecht komt. Stopt de fietser/scooter? Of rijdt hij/zij gewoon door? Het niet doortrekken van fietspaden is officieel gemeentelijk beleid en als men daarover iets wil zeggen, dient het gesprek op een ander niveau te worden gevoerd.
* Het invoeren van verkeersregelaars op een aantal momenten tijdens de dag en op piekmomenten is volgens DSO vertegenwoordigers financieel onhaalbaar, ook als het voor de voorgestelde tijdelijke periode is. Hier werd door sommige mensen anders over gedacht, maar aangezien we geen financiële feiten op tafel konden leggen, is dit gedeelte van de discussie niet verder uitgewerkt.
Voor het moment dat de Hellingbaan bij de Hennephofkerk gereed is zal er nogmaals een gesprek worden gevoerd om enerzijds het “doorgaande” verkeer Kranenburgweg – Dr. Lelykade – Hellingbaan en vice-versa, en anderzijds het “bestemmingsverkeer” in en vanuit de Koppelstokstraat via de Van Bergenstraat in goede banen te leiden. Dat gesprek gaat gevoerd worden zodra er een definitief College besluit over de Hellingbaan voorhanden is.