Nieuws

Terug naar Nieuws

Jaarvergadering van 8 november

Bewoners  Organisatie  Havenkwartier

Is een Stichting van bewoners, die zich op vrijwillige basis inzetten voor hun wijk op het gebied van Wonen, Werken en Leven

U, die in de wijk woont, weet als geen ander waar u behoefte aan heeft, en wat er verbeterd  zou kunnen worden. U kunt zelf actief met ons meedoen om zaken die u bezig houdt aan te kaarten, en mogelijk helpt op te lossen.

De BOH houdt zich bezig met o.a.:

  • Initiëren en/of faciliteren van sociale activiteiten in de wijk;
  • Overleg met Gemeente over onderhoud van publieke ruimte en groen in de wijk;
  • Het kritisch volgen van de diverse nieuwbouwplannen en projecten in het Havenkwartier;
  • Overleg met Gemeente over Verkeer- & Parkeersituaties.
  • Waar nodig overleg met andere bewoners- en/of bedrijven organisaties op Scheveningen.
  • Communicatie met bewoners via maandelijks wijkoverleg, wijkblad Rond de Haven, website en sociale media.
  • Al het nodige, om het Havenkwartier leefbaar te houden.

U kunt ons volgen via de website, www.bohscheveningen.nl,

Wij willen sneller met u communiceren en de interactie tussen bewoners onderling en met onze organisatie bevorderen.

U kunt ook gewoon even langs komen tijdens ons openbare maandelijks wijkoverleg, iedere 4e dinsdag van de maand, in wijkgebouw

De Mallemok, Westduinweg 38d, aanvang 20:00 uur.

(behalve de maanden juli & december)

Agenda         BOH Jaarvergadering 8 november 2016

19.30 uur        Zaal open, ontmoeting en koffie

20.00 uur        Opening, door Voorzitter Teun van Dijk

20.05 uur        Notulen Jaarvergadering en financieel jaarverslag 2015

20.15 uur        Parkeren Geuzenwijk (presentatie Queest Architecten)

20.30 uur        Bereikbaarheid Scheveningen-Haven             (Wethouder de Bruijn)

21.00 uur        Sociale woningbouw op Scheveningen         (Wethouder Wijsmuller)

21.30 uur        Activiteitenplan 2017 (kaartjes)

21.35 uur        Rondvraag en Afsluiting, ontmoeting en borrel

Iedereen is van harte welkom

Teun van Dijk, Voorzitter BOH

 

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die zich vrijwillig willen inzetten voor hun wijk, op korte termijn zoeken wij:

  • Bestuursleden
  • Leden voor onze redactie en webbeheer
  • Straatvertegenwoordigers