Columns

Terug naar Columns

Katern Februari 2019

Geachte buurtgenoten,

Om met het goede nieuws te beginnen, uw bewonersorganisatie heeft haar nieuwe kantoor betrokken, bereikbaarheid en adres ongewijzigd. Vanuit de Mallemok blijven we onverminderd aandacht vragen voor wat er in de wijk speelt. Zoals nu bijvoorbeeld ten aanzien van de parkeerproblematiek in de wijk.

U heeft inmiddels een enquête van de gemeente ontvangen, en we zijn door de inrichting ervan ongerust over de uitkomst. Hoewel wij adviseerden per postcode de bevindingen te inventariseren, onderzoekt men toch per straat, hetgeen naar onze mening betekent dat de specifieke problemen per straat, zoals die op de Dr. Lelykade, de Westduinweg, de Koppelstokstraat en de andere inritstraten die gedeeltes hebben mét en zonder inritten, er niet uitkomen. Ook wordt er geen vraag gesteld over de bevindingen m.b.t. het ingaan van betaald parkeren om 13.00 uur of om 18.00 uur, wat van belang is en door een aantal van onze bewoners reeds vele malen aangegeven is. Daarnaast wordt in het begeleidend schrijven aangegeven dat er het afgelopen jaar voor en na de invoering geteld is, hetgeen pertinent onwaar is, omdat betaald parkeren in 2017 en niet in 2018 is ingevoerd.

Dat in de tabel in de enquête verder niet wordt aangegeven op welke dagen is geteld (’s-zomers, ’s-winters, in het weekend, tijdens de vakantie?) vinden we bovendien onhandig en we vragen ons af of de plekken voor de in/uitritten zijn meegeteld. Welk gedeelte van de Koppelstokstraat, Menninckstraat, etc. valt binnen het Havenkwartier en welk gedeelte valt binnen de omgeving van de Dr. Lelykade. Al met al hebben we voldoende zorg over de kwaliteit van meten van de gemeente. Temeer daar betrokken ambtenaren geen belangstelling hadden onlangs naar bewoners te luisteren dan wel met ze in gesprek te gaan.

Zoals u wellicht heeft mee gekregen zijn bedrijven, bewoners en de gemeente in gesprek over de aanzienlijke ontwikkelingen rondom de haven die moeten leiden tot een serie afspraken, een convenant geheten. Om los van buitenstaanders zoals projectontwikkelaars de visie op haalbaarheid en belang voor bewoners en bedrijven scherp te houden is onder leiding van buurtgenoot en ervaringsdeskundige Gerrit Jol en in overleg met de bedrijven een gedachtegang neergelegd om te onderzoeken hoe wonen, werken, en leven in het havenkwartier mogelijk blijft. Daarbij wordt ook gekeken naar welke investeringen de visserij en havengebonden bedrijven op het oog hebben om – op termijn – vanuit Scheveningen te kunnen blijven werken.

Begin dit jaar bereikte ons het bericht dat het ziekenhuis voor Scheveningers Bronovo met sluiting wordt bedreigd. Vrijwel onmiddellijk zijn Scheveningers vanuit hun bewonersorganisaties in touw gegaan om hun zorg uit te spreken. Voor nu en in de toekomst moet helder zijn hoe we op Scheveningen toegang blijven houden tot de gewenste medische zorg. Komt u a.s. 26 februari naar de Mallemok voor onze maandelijkse bijeenkomst? Inloop 19.30, aanvang 20.00, u bent wellekom.