Nieuws

Terug naar Nieuws

Monitor Haagse Nota Mobiliteit 2016

In september 2011 is de Haagse Nota Mobiliteit vastgesteld: “Bewust Kiezen, Slim Organiseren”. (RIS 180762) In deze nota zijn de beleidsdoelen opgenomen voor de ontwikkeling van het verkeer in Den Haag voor de periode 2011 – 2020. Elke twee jaar wordt gemeten hoe het staat met de geformuleerde indicatoren, onderverdeeld in de hoofdthema’s bereikbaarheid, vervoerwijze, leefbaarheid en autoparkeren. De resultaten worden gepresenteerd in de Monitor Haagse Nota Mobiliteit, die als doel heeft een beeld te presenteren van de ontwikkeling van het verkeer in Den Haag.

RIS299601 Monitor Haagse Nota Mobiliteit 2016

RIS299601_Bijlage_1 HNM