Columns

Terug naar Columns

Van de Voorzitter

In het laatste nummer van 2020 hebben we stil gestaan bij het saamhorigheidsgevoel dat speelt o.a. in de Menninckstraat en de Korbootstraat, daar waar het op de gezamenlijke kerstverlichting aankwam. Nu worden we natuurlijk heel blij als we de Koppelstokstraat inrijden en we zien hoe men daar nu ook weer met elkaar het oranjegevoel ten aanzien van ‘onze voetbaljongens’ beleeft. Ontzettend mooi zoals de bewoners gezamenlijk hun omgeving vieren. Met het voor der tweede keer achtereen niet doorgaan van onze traditionele Vlaggetjesdag, hebben deze bewoners voor een heel mooie alternatieve beleving gezorgd.

Koppelstokstraat:

Het samen blij zijn, oog hebben voor elkaar en er het samen wat moois maken van de omgeving proberen we op verschillende manieren te uiten, zoals men dat ook bij het nieuwe appartementen complex “Zeezicht” aan ‘de Kom’ gedaan heeft: een mooie aanvulling van ‘kunst in onze openbare ruimte’. Men zegt hier dat de vleugels bewegen bij windkracht zeven, en het dan lijkt alsof ze willen opvliegen.

Hellingweg:

Maar onze buurtbewoners zijn op eigen wijze ook actief om ‘lelijk’ kunstzinnig mooi te maken. We hebben u al eens gewezen op de mooie vormgeving van het elektriciteitshuisje op de Treilerdwarsweg/Zeesluisweg. Andere elektriciteitshuisjes op de grens met Duindorp en op de grens met het Statenkwartier hebben nu ook een heel vriendelijke uitstraling waar omwonenden en voorbijgangers blij van worden.

Houtrustweg:

Doornstraat:

   

Alhoewel we als BOH ook de afgelopen maanden niet fysiek bij elkaar geweest zijn, zijn een aantal van ons op allerlei manieren actief geweest om datgene waar we blij of verdrietig van worden aan ons stadsbestuur door te geven. Dat wil uiteraard niet zeggen, dat het direct naar onze zin wordt opgevolgd. Maar wel, dat we antwoord krijgen waarom iets wel of niet opgevolgd wordt. Ook al duurt het soms meer dan een jaar om antwoord te krijgen, naast dat het soms wel meer dan 20 jaar (leefbaarheidsplein Hennephofkerk) of zelfs 100 jaar (sluisdeuren in de Pijp) duurt eer gemeenteraadsbesluiten (eventueel) worden uitgevoerd.

Overigens, waar we in februari jl. onze wethouder Scheveningen nog gemoedelijk uit legden wat we de afgelopen jaren voor ogen hadden met o.a. het gemaal op dit leefbaarheidsplein, hebben we afgelopen week kunnen constateren, dat de gemeente er ineens een bordje ‘verboden toegang’ op had gezet. Na een eeuwigheid toegankelijk geweest te zijn, is het – nu wij het in willen plannen in het leefbaarheidsplein – zonder verder overleg ineens niet meer toegankelijk. Snappen we dat nog?

Gemaal Hennephofkerk:

   

Niet alleen dat sommige gemeenteraadsbesluiten niet worden opgevolgd en uitgevoerd; er zijn ook afspraken zoals m.b.t. de bouw van het Intell hotel bij het noorderhavenhoofd en het aldaar onderduins aanbrengen van een parkeergarage, die onvoldoende geformuleerd zijn, waardoor ‘partijen’ gemakkelijk wegkomen met het niet opvolgen van afspraken. Aan ons – als burger – nog meer de taak om transparantie af te dwingen en de gemeentelijke besluitvorming op de voet te volgen. Dat kunnen we niet alleen. Daar zijn we met elkaar voor verantwoordelijk, waarbij het startpunt is dat iedereen voor zijn of haar eigen omgeving verantwoordelijk is.

We wensen elkaar een goede zomer toe.