Nieuws

Terug naar Nieuws

Verboden te voetballen op Voetbalveldje Malle Molen voor kinderen tot 12 jaar

 

 

 

 

 

Voetbalveldje Malle Molen gesloten voor kinderen tot 12 jaar

Na het weghalen van de voetbalkooi op de Dr. Lelykade verbiedt de Gemeente nu ook het voetballen bij de Mallemok voor kinderen tot 12 jaar. Sinds jaar en dag kunnen kinderen in het Havenkwartier gebruik maken van het speelweitje “De Malle Molen” achter de Mallemok op de Westduinweg. Het speelweitje is bedoeld voor kinderen van 0 tot 12 jaar en nog maar twee jaar geleden volledig gerenoveerd door de Gemeente met o.a. kleine doelen voor de kinderen om te voetballen. Wat schetst ieders verbazing dat er sinds kort een bordje hangt dat voetballen verboden is.

Niemand van de Gemeente heeft de moeite genomen dat met betrokken ouders of Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) te overleggen.

En wat nog erger is: één van de moeders vertelde tijdens de maandelijkse BOH vergadering afgelopen dinsdag dat haar zesjarig kind afgelopen week thuis kwam met pruillip en mededeling dat hij door de wijkagent was aangesproken als dat hij een bekeuring zou krijgen als hij weer voetballend werd aangetroffen. Tijdens de vergadering gaf de wijkagent aan dat dàt niet de bedoeling was.

Een grote groep ouders was naar de BOH vergadering gekomen met een 50-tal handtekeningen van onwonende ouders om hun beklag te doen. Zelf hadden ze al vele malen bij het stadsdeel “nul op hun request” gekregen. Urenlang hadden ze aan de telefoon moeten hangen om betrokken ambtenaar op het stadsdeel Scheveningen te pakken te krijgen. Deze kwam niet verder dan de opmerking, dat het gevaarlijk zou zijn als de bal over het hek op de Westduinweg terecht zou komen. Juist vorige maand was er volgens het Stadsdeel op die manier een motorrijder – vanwege een bal op straat – gevallen.  De mogelijkheid dat een bal over het hek geschopt wordt bestaat en wordt regelmatig door het Stadsdeel naar voren gebracht. Echter, tijdens de renovatie van twee jaar geleden toen het weitje juist is aangelegd, vond ze het niet nodig een net over dat gedeelte van het weitje te hangen om juist te voorkomen dat de bal over het hek zou gaan.

Betrokken ouders zijn ook bij Welzijn Scheveningen langs geweest, maar daar zei men dat ze in principe niets kunnen doen, maar “dat ze het zelf niet eens zijn met het voetbal verbod!” Maar ze moeten (van de Gemeente) wel de kinderen van het voetbalveldje wegsturen en desnoods de politie inschakelen.

De ouders vragen zich af of het Stadsdeel het spoor bijster is.

Eerst wordt de voetbalkooi aan de Dr. Lelykade weggehaald. Nu wordt het voetballen voor de kleintjes onmogelijk gemaakt.  In de tussentijd heeft de Gemeente ook de beheerders van het speelweitje wegbezuinigd en heeft Welzijn Scheveningen het kinderwerk uit de Mallemok weggehaald.

De eventuele overlast van voetballen op het speelweitje, dat er – voor een aantal buren -natuurlijk ook is, wordt voornamelijk veroorzaakt door de jongeren die na vijven (als het speelweitje gesloten is) juist via het jongerencentrum – dat er ook gevestigd is – een balletje trappen of in een van de omliggende portieken rondhangen. En soms klimmen de jongeren na sluitingstijd gewoon over het hek.

 

Ruim een jaar geleden heeft de BOH aan het Stadsdeel Scheveningen gevraagd om een onderzoek naar de speelbehoeftes van kinderen in de verschillende leeftijdscategorieën te doen. Dat is nu gaande. Maar volgens de BOH geen reden om vooruitlopend op dat onderzoek de speelmogelijkheden “zomaar” zonder overleg met betrokken ouders te beperken. Het minste wat men van Stadsdeelwege had kunnen doen is om in overleg te treden met betrokken ouders met de vraag van “hoe pakken we het aan?”.

Op 12 juni a.s. zullen de handtekeningen om 16.00 uur op het Stadsdeel Scheveningen aan wethouder Norder worden overhandigd in de hoop, dat het voetballen bij de Mallemok mogelijk blijft.

Teun van Dijk

Voorzitter BOH