Evenementen

Terug naar Agenda

Welkom aan de nieuwe bewoners in de wijk Havenkwartier op Scheveningen

Nog steeds mogen wij nieuwe bewoners verwelkomen in onze wijk Havenkwartier. In 2019 zijn, bij het bijna gereed komen van nieuwbouw De Zuid (voormalig Norfolk) er weer +/- 350 nieuwe woningen bewoond. Eind 2019 komen daar nog eens 350 woningen bij, welke nu in de eindfase oplevering zijn.

Maar ook elders in onze wijk hebben inmiddels alweer veel nieuwe bewoners zich gevestigd, zoals o.a. aan de Dr. Lelykade, de Kranenburgweg, de Koppelstokstraat, de Hellingweg, de Westduinweg en de Zeesluisweg.

Bewonersorganisatie Havenkwartier vindt het nu dan ook een goed en mooi moment om de nieuwe bewoners welkom te heten, kennis te maken met elkaar en inzicht te geven over het reilen en zeilen op Scheveningen en onze wijk.

Een speciale “Wellekom” avond is hiervoor georganiseerd op dinsdagavond 11 juni a.s. inloop vanaf 19:30 uur – 19:55 uur. Locatie: Wijkgebouw Thabor, Van Boetzelaerlaan 270, 2581 BB

De nieuwe bewoners zijn hierover inmiddels geïnformeerd; mocht u onverhoopt als nieuwe bewoner nog geen uitnodigingsbrief ontvangen hebben, dan kunt u zich alsnog aanmelden, via het mail- adres: info@bohscheveningen.nl