Nieuws

Meer nieuws

Annulering BOH bewonersbijeenkomst op 27 oktober

Beste mensen uit het Havenkwartier, Zoals U weet komen we als bewonersbijeenkomst BOH elke vierde dinsdag van de maand bijeen om datgene wat speelt in de wijk met elkaar door te spreken. In het voorjaar zijn we – vanwege corona – een paar keer niet bijeen geweest. Vanaf juni hebben ..

Lees verder

Geen Speelautomatenhal aan de Dr. Lelykade 10

Op maandag 12-10-2020 heeft de Gemeenteraad de ingediende motie van de CU/SGP om geen omgevingsvergunning af te geven voor een speelautomatenhal aan de Dr. Lelykade 10 bijna unaniem aangenomen en conform het Havenconvenant ervoor te zorgen dat er vanaf heden geen niet-haven gebonden activiteiten in het havengebied worden gerealiseerd.

Lees verder

Uitkomsten Participatie Haagse Mobiliteitstransitie

Bijgaand vindt u het verslag van het participatieproces voor de Haagse Mobiliteitstransitie. Het verslag is een samenvatting van het participatietraject van augustus 2019 t/m februari 2020 waarbij er ruim 1000 gesprekken zijn gevoerd. RIS306126_Bijlage Haagse Mobiliteitstransitie

Lees verder

Verkeersbesluit: Instellen parkeerverbod fietsen en bromfietsen, omgeving Boulevard

Verkeersbesluit: Noordelijk Havenhoofd/Zuidelijk Havenhoofd/Zwarte Pad/Gevers Deynootweg (instellen parkeerverbod fietsen en bromfietsen, omgeving Boulevard) BWT-00153VKZ20 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG, gelezen het op 14 juli 2020 ingekomen verzoek van de wegbeheerder van de gemeente Den Haag in stadsdeel Scheveningen, tot het nemen van een verkeersbesluit voor het instellen van een ..

Lees verder

Doe mee met de opruimdagen 2020

Heeft u spullen waar u vanaf wilt? Lever ze gratis in tijdens de opruimdagen. Spullen die nog bruikbaar zijn gaan naar de kringloop en grofvuil wordt netjes afgevoerd. Ook voor vragen over afval of afval scheiden kunt u terecht. Lees waar en wanneer de opruimdagen zijn. Doet u ook mee? ..

Lees verder

Fonds 1818 Bewonersinitiatieven: dien een aanvraag in vóór 1 november

Bewonersinitiatieven: Iedereen met een plan om de straat, de wijk of de wereld om ons heen een beetje mooier te maken kan daarbij hulp krijgen van Fonds 1818. Groepjes enthousiaste bewoners kunnen een donatie van maximaal 1.500 euro aanvragen. We noemen dat een bewonersinitiatief. Een stichting of vereniging oprichten is ..

Lees verder


Agenda

Meer evenementen

Annulering maandelijks BOH bijeenkomst Bewonersorganisatie Havenkwartier


Columns

Meer columns

"Betaald parkeren blijft in stand voor Geuzenwijk, Staten- en Havenkwartier"

In het Scheveningse Geuzenwijk, Haven- en Statenkwartier blijft betaald parkeren gehandhaafd. Dat heeft de gemeente Den Haag bepaald op basis van een enquête die door zo’n 2600 mensen is ingevuld. RIS302365 Uitkomsten evaluatie betaald parkeren Haven- Staten- Geuzenkwartier 24 procent van de 10.915 verspreide formulieren is ingevuld. De gemeente had ..

Lees verder