Nieuws

Meer nieuws

App Meldpunt Overlast Scheveningen online

De gemeente heeft samen met bewoners en ondernemers van Scheveningen een actieplan gemaakt om de overlast tijdens het strandseizoen terug te dringen. Een omvangrijk pakket van maatregelen wordt ingezet. Het Meldpunt Overlast Scheveningen is daar één van. Sinds 26 april kunnen bewoners en ondernemers bij dit meldpunt overlast melden, ook ..

Lees verder

Van de Voorzitter

In het laatste nummer van 2020 hebben we stil gestaan bij het saamhorigheidsgevoel dat speelt o.a. in de Menninckstraat en de Kortbootstraat, daar waar het op de gezamenlijke kerstverlichting aankwam. Nu worden we natuurlijk heel blij als we de Koppelstokstraat inrijden en we zien hoe men daar nu ook weer ..

Lees verder

Nieuwe Maatregelen Parkeeroverlast Scheveningen

Nu het College het voorstel tot invoering van 10€ per uur parkeren in Scheveningen het na flinke kritiek niet gehaald heeft in de Gemeenteraad, volgen er nieuwe maatregelen. Deze nieuwe maatregelen gelden voor het hele gebied (wijk 43) inclusief het Havengebied, en niet voor het gedeelte Westduinweg, Vissenbuurt en Geuzenwijk ..

Lees verder

Parkeerstrategie Den Haag 2021-2030

Het College van B&W heeft de nieuwe Parkeerstrategie Den Haag 2021-2030 gepresenteerd Hierin gaat men uit van o.a. (uittreksel) De uitgifte van parkeervergunningen wordt aanbodgericht De gemeente Den Haag verstrekte de afgelopen jaren onbeperkt parkeervergunningen aan bewoners: iedere (rechtmatige) aanvraag werd gehonoreerd. In tegenstelling tot enkele andere grote steden in ..

Lees verderAgenda

Meer evenementen

Maandelijks BOH bijeenkomst Bewonersorganisatie Havenkwartier


Columns

Meer columns

"Van de Voorzitter"

In het laatste nummer van 2020 hebben we stil gestaan bij het saamhorigheidsgevoel dat speelt o.a. in de Menninckstraat en de Kortbootstraat, daar waar het op de gezamenlijke kerstverlichting aankwam. Nu worden we natuurlijk heel blij als we de Koppelstokstraat inrijden en we zien hoe men daar nu ook weer ..

Lees verder