Organisatie

Wat doet de Bewoners Organisatie Havenkwartier (BOH) zoal?

Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) is een stichting bestaande uit vrijwilligers die zich inzetten voor verbetering van het wonen, werken en sociale leven in het Havenkwartier.

Bestuur

Voorzitter: vacature
Sinds 23 apil 2024 neemt het bestuur gezamenlijk het voorzitterschap waar.
Secretaris a.i.: Henny Kegge
Penningmeester: Hans van der Lee
Bestuurslid algemeen: Leen Hofland
Bestuurslid algemeen: Teun van Dijk
Bestuurslid algemeen: Robert van der Vossen
Bestuurslid algemeen: Coen de Jong
Bestuurslid algemeen: Franske Keuter

Activiteiten

De BOH houdt zich onder meer bezig met:

 • Ondersteuning van sociale projecten in de wijk;
 • Overleg met het Stadsdeelkantoor Scheveningen over het onderhoud van de wijk;
 • Het kritisch volgen van diverse nieuwbouwplannen en -projecten in het Havenkwartier;
 • Overleg met de gemeente Den Haag over verkeer en parkeren in de wijk;
 • Overleg over wijkoverstijgende zaken met andere Scheveningse bewonersorganisaties (GSBO);
 • Communicatie met achterban via de website en wijkblad Rond de Haven;
 • Overleg met wethouders en gemeenteraadsleden.

Vrijwilligers gezocht

De Bewoners Organisatie Havenkwartier zet zich in voor de verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat in het Havenkwartier van Scheveningen. Ter ondersteuning van onze activiteiten is de BOH op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die zich willen inzetten voor de wijk.

De volgende functies zijn vacant:

 • Voorzitter
 • Redactieleden wijkblad Rond de Haven

Wat kunt u zoal doen bij uw bewonersorganisatie?

 • Bijwonen van het maandelijkse BOH-overleg (elke vierde dinsdag van de maand);
 • Administratieve ondersteuning;
 • Deelnemen in diverse commissies;
 • Rondleiding & assistentie tijdens Vlaggetjesdag (eenmaal per jaar);
 • Assisteren bij eenmalige activiteiten;
 • Redactielid voor ons wijkblad Rond de Haven en/of website bohscheveningen.nl

Commissies zijn onder andere:

Groen in de wijk, Verkeer en Parkeren, Openbare ruimte, Lief en Leed, Duurzaamheid.