Organisatie

Wat doet de Bewoners Organisatie Havenkwartier (BOH) zo al ?

Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) is een Stichting bestaande uit vrijwilligers, die zich inzetten voor verbetering van het wonen, werken en sociale leven in het Havenkwartier.

Bestuur

Voorzitter: Dhr. Teun van Dijk
Secretaris: Mevr. Paulien Bakker
Penningmeester: Dhr. Hans van der Lee

Algemeen: Dhr. Leen Hofland – Mevr. Henny Kegge

Activiteiten

De BOH houdt zich ondermeer bezig met:

 • Ondersteuning van sociale projecten in de wijk;
 • Overleg met het Stadsdeelkantoor Scheveningen m.b.t. het onderhoud van de wijk;
 • Het kritisch volgen van diverse nieuwbouwplannen en –projecten in het Havenkwartier;
 • Overleg met de Gemeente m.b.t. verkeer en parkeren in de wijk;
 • Overleg over wijkoverstijgende zaken met andere Scheveningse bewonersorganisaties (GSBO);
 • Communicatie met achterban via digitaal media website bohscheveningen.nl en wijkblad “Rond de haven”;
 • Overleg met Wethouders en Gemeenteraadsleden

Vrijwilligers gezocht

De Bewoners Organisatie Havenkwartier zet zich in voor de verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat in het Havenkwartier van Scheveningen. Ter ondersteuning van onze activiteiten is de BOH op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die zich willen inzetten voor de wijk.

De volgende functies komen vrij of zijn vacant:

 • Algemene bestuursleden.
 • Redactieleden wijkblad.

Wat kunt u zoal doen bij uw bewonersorganisatie:

 • Bijwonen van het maandelijkse BOH overleg;
 • Administratieve ondersteuning;
 • Deelnemen in diverse Commissies;
 • Rondleiding & assistentie tijdens Vlaggetjesdag (eenmaal per jaar);
 • Assisteren bij eenmalige activiteiten;
 • Redactielid voor ons wijkblad “Rond de haven” & website bohscheveningen.nl

Commissies zijn o.a.:

Groen in de wijk, Verkeer en Parkeren, Openbare ruimte, Lief en Leed, Duurzaamheid etc.