Organisatie

Wat doet de Bewoners Organisatie Havenkwartier (BOH) zoal?

Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) is een stichting bestaande uit vrijwilligers die zich inzetten voor verbetering van het wonen, werken en sociale leven in het Havenkwartier.

Bestuur

Voorzitter: Teun van Dijk
Secretaris a.i.: Henny Kegge
Penningmeester: Hans van der Lee
Bestuurslid algemeen: Leen Hofland
Bestuurslid algemeen: Robert van der Vossen
Bestuurslid algemeen: Coen de Jong

Activiteiten

De BOH houdt zich onder meer bezig met:

 • Ondersteuning van sociale projecten in de wijk;
 • Overleg met het Stadsdeelkantoor Scheveningen over het onderhoud van de wijk;
 • Het kritisch volgen van diverse nieuwbouwplannen en -projecten in het Havenkwartier;
 • Overleg met de Gemeente over verkeer en parkeren in de wijk;
 • Overleg over wijkoverstijgende zaken met andere Scheveningse bewonersorganisaties (GSBO);
 • Communicatie met achterban via de website bohscheveningen.nl en wijkblad Rond de Haven;
 • Overleg met wethouders en gemeenteraadsleden.

Vrijwilligers gezocht

De Bewoners Organisatie Havenkwartier zet zich in voor de verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat in het Havenkwartier van Scheveningen. Ter ondersteuning van onze activiteiten is de BOH op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die zich willen inzetten voor de wijk.

De volgende functies komen vrij of zijn vacant:

 • Voorzitter.
 • Algemene bestuursleden.
 • Redactieleden wijkblad Rond de Haven.

Wat kunt u zoal doen bij uw bewonersorganisatie:

 • Bijwonen van het maandelijkse BOH-overleg (elke vierde dinsdag van de maand);
 • Administratieve ondersteuning;
 • Deelnemen in diverse commissies;
 • Rondleiding & assistentie tijdens Vlaggetjesdag (eenmaal per jaar);
 • Assisteren bij eenmalige activiteiten;
 • Redactielid voor ons wijkblad Rond de Haven en/of website bohscheveningen.nl

Commissies zijn onder andere:

Groen in de wijk, Verkeer en Parkeren, Openbare ruimte, Lief en Leed, Duurzaamheid.