Rond de Haven

Wijkblad ‘Rond de Haven’ is een uitgave van de Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken die binnen het werkgebied van de BOH vallen.

* Oplage 5500 exemplaren
* Drukkerij: Edauw & Johannissen.
* Opmaak & eindredactie: Lexro Media.


Recent verschenen edities

2021
Uitgave 01 — maart (nieuw)

2020
Uitgave 03 — december
Uitgave 02 — september
Uitgave 01 — mei

2019
Uitgave 04 — december
Uitgave 03 — oktober
Uitgave 02 — juni
Uitgave 01 — maart

2018
Uitgave 04 — december
Uitgave 03 — september
Uitgave 02 – juni
Uitgave 01 – maart

2017
Uitgave 04 – december
Uitgave 03 – september
Uitgave 02 – mei
Uitgave 01 – januari

2016
Uitgave 04 – oktober
Uitgave 03 – juli
Uitgave 02 – april
Uitgave 01 – januari

2015
Uitgave 01 – oktober