Openbare ruimte

Cameratoezicht Scheveningen Haven en omgeving

Er komt extra cameratoezicht in de haven van Scheveningen en omgeving. De afgelopen tijd waren er veel klachten over overlast in het gebied. Maar de camera’s zijn onder meer ook bedoeld om ‘ondermijnende activiteiten in de haven’ tegen te gaan, meldt burgemeester Van Zanen donderdag. In de haven van Scheveningen ..

Lees verder

Aanpakplan Boulevard en Haven Scheveningen 2020

Besluitvorming: Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag: overwegende dat: – de huidige situatie aan de kust en in haven van Scheveningen in de komende zomerperiode extra inzet behoeft en een integrale aanpak; besluit: I. in te stemmen met het Actieplan boulevard en haven Scheveningen voor de komende ..

Lees verder

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden / Strandweg

Aanwijzing ex art. 2.5 Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden / Strandweg De plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden; Gelet op het bij hem, van de zijde van de politie Eenheid Den Haag, ingekomen Veiligheidsplan Kuststrook in Coronatijd (bijgevoegd); Overwegende,dat het op grond van artikel 2.2 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van ..

Lees verder

Plaatsing Oracs Geuzenkwartier en Vissenbuurt

Het gemeentebestuur heeft besloten dat Oracs zullen worden geplaatst in het Geuzenkwartier en Vissenbuurt, u kunt de overwegingen teruglezen in https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-64530.html. U kunt dan lezen dat sprake is van een serie locatiewijzigingen, en dat u sinds 11 maart jl.  6 weken de mogelijkheid heeft om uw zienswijze op het plaatsingsplan ..

Lees verder

Soepeler terrassenbeleid

In het coalitieakkoord kondigt het college aan om te komen met een soepeler terrassenbeleid. Dit betekent meer vrijheid voor ondernemers om een terras in te richten, zonder onnodige regels. Ook wordt aangekondigd om de vergunningverlening klantvriendelijker te maken. De ondernemers krijgen meer ruimte, waardoor de stad nog gezelliger wordt. https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/7654661/2/RIS302730%20Kaderbrief%20soepeler%20terrassenbeleid

Lees verder

Scheveningen: onderzoek ondergrondse afvalsorteerstraatjes

De gemeente gaat op verschillende plekken een ondergronds afvalsorteerstraatje neerzetten. Dat is om het scheiden van afval te stimuleren. Een afvalsorteerstraatje is een serie ondergrondse containers voor glas, papier, textiel en plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. De gemeente begint in mei in verschillende straten in Scheveningen. Onderzoek naar een geschikte ..

Lees verder

Dunea plaatst drie watertappunten op boulevard Scheveningen

Dunea, de initiatiefnemer voor watertappunten, plaatst op de boulevard drie nieuwe watertappunten, te weten één bij de Noordboulevard en twee op de Middenboulevard. Het watertappunt op de Noordboulevard was al gepland en vervangt het voormalige watertappunt. Op een recent initiatief van de stichting Feest aan Zee zijn daar twee nieuwe ..

Lees verder

Onderzoek ondergrondse afvalcontainers Geuzenkwartier

Vanaf 25 maart 2019 start het onderzoek voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers (Orac’s) in het Geuzenkwartier. De werkzaamheden duren naar verwachting een aantal maanden. De aannemer onderzoekt op welke plekken er kabels en leidingen in de grond liggen. Hij graaft hiervoor proefsleuven. Overlast Tijdens de werkzaamheden is er overlast. De ..

Lees verder