Openbare ruimte

Stop op nieuwe Hotelplannen in Den Haag

De Haagse verblijfseconomie heeft een flinke klap gehad als gevolg van de coronacrisis. De gemiddelde bezettingsgraad van hotels lag het afgelopen jaar op ongeveer 30%. De verwachting is dat het enige jaren zal duren voordat de verblijfseconomie weer op pre-coronaniveau komt. Het college stelt voor om tot die tijd te ..

Lees verder

Haven moet Haven blijven

Bewonersorganisatie Havenkwartier ziet niets in de komst van het Moxy Hotel van Vastint, het vastgoedbedrijf van IKEA, in het Havengebied. We hebben de gang naar de rechter gemaakt om de verleende omgevingsvergunning ongedaan te maken, omdat het de bestaande visserij en havengebonden bedrijvigheid in de weg zit, legt voorzitter Teun ..

Lees verder

Mobiele Milieustraat op Radio Hollandplein

Lever kleine elektronica op woensdagen in op het Radio Hollandplein De komende maanden staat iedere woensdag een mobiele milieustraat op het Radio Hollandplein. Tussen12.30 en 15.30 uur kun je klein huishoudelijke apparaten zoals een föhn of mixer gratis inleveren. Ook klein chemisch afval, zoals batterijen en frituurvet is welkom. Ingeleverde ..

Lees verder

Aldi Scheveningen

De motie van Hart voor Den Haag (GdM), mede ingediend door VVD, D66 en CDA is in de Gemeenteraad aangenomen. Bewoners Laag Lindoduin, BOH en Aldi gaan binnenkort met elkaar in gesprek om tot een breed gedragen verbouwingsplan te komen. HvDH_GdM_3 Aldi Scheveningen          

Lees verder

Programma Toekomst Scheveningen Badplaats

Raadsmededeling Op 30 maart is de raadsmededeling (RM) Voortgang Programma Toekomst Scheveningen badplaats door het college van B&W goedgekeurd. Het stuk is via het raadsinformatiesysteem (RIS) openbaar gemaakt. Klik hier om de raadsmededeling te lezen. Met dit akkoord kunnen wij verder met het uitvoeren van het Actieplan. In de raadsmededeling staat ..

Lees verder

Afvalsorteerstraatje Lindoduin

De Gemeente heeft half januari een nieuw afvalsorteerstraatje geplaatst van ondergrondse containers voor Glas, Papier, Textiel en Plastic verpakkingen, blik en drinkverpakkingen. De containers staan naast de Aldi. Laten we het netjes houden, maak uw karton klein en plaats niets naast de containers. Mocht u dit toch constateren dan kunt ..

Lees verder

Definitief Plaatsingsplan ORAC’s Geuzenwijk en Vissenbuurt

Het definitieve plaatsingsplan ORAC’s in de Geuzenwijk en Vissenbuurt is definitief vastgesteld. De inspraakstukken vindt u hier: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/564985 Er is één wijziging voorgenomen t.o.v. het definitieve plan: De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer 08-07A wordt verplaatst naar de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van huisnummer 122. Dit in verband met een ..

Lees verder