Agenda

Bijeenkomst een groen en schoon Havenkwartier e.o.

Dinsdag 15 november a.s. is er in Thabor een avond voor bewoners om de aan een groene en schone wijk gerelateerde opmerkingen die tijdens de Wijkagenda-discussie van 10 mei jl. (in Thabor) zijn gemaakt zoveel mogelijk om te bouwen naar concrete suggesties voor oplossingen, die we dan even later als BOH namens de bewoners bij de gemeente ter uitvoering kunnen aanbieden.

Aanvang 19.30, inloop vanaf 19.00.

Lees hier meer.

Bijeenkomst parkeren, verkeer en verkeersveiligheid in het Havenkwartier e.o.

Dinsdag 11 oktober a.s. is er een avond voor bewoners om de verkeersgerelateerde opmerkingen die tijdens de Wijkagenda-discussie van 10 mei jl. (in Thabor) zijn gemaakt zoveel mogelijk om te bouwen naar concrete suggesties voor oplossingen, die we dan even later als BOH namens de bewoners bij de gemeente ter uitvoering kunnen aanbieden.

Aanvang 19.30, inloop vanaf 19.00.

Lees hier meer.

BOH Vergadering

Op dinsdag 27 september houdt de BOH haar maandelijkse vergadering in de Mallemok, Westduinweg 38 D. Aanvang 20.00 uur, inloop 19.30 uur. Hieronder vindt u de agenda, het concept-verslag van de vorige vergadering en een ingezonden stuk plus bijlage.

220921 Uitnodiging en agenda BOH vergadering 27 september 2022

220829 Concept-notulen BOH-vergadering d.d. 23 augustus 2022 in De Mallemok

220921 RIS312901 Informatie over voortgang ontwikkeling De Kust Gezond GL

220921 RIS312901_bijlage