Verkeer en parkeren

Rotonde kruising Westduinweg/Schokkerweg

Op de kruising Westduinweg/Schokkerweg in Scheveningen komt een rotonde. Het verkeer kan hierdoor straks beter doorstromen en wordt veiliger. De werkzaamheden beginnen in januari 2020 en zijn eind maart 2020 afgerond. De kruising Westduinweg/Schokkerweg is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen Haven en Scheveningen Dorp. Door de hellingbaan van de Dr. ..

Lees verder

Ruim baan voor de fiets

Wethouder Robert van Asten (Mobiliteit) presenteert, namens het College, vandaag 927-6-2019) het plan ‘Ruim baan voor de fiets – Fietsstrategie Den Haag 2040’. “Onze ambitie is dat Den Haag een echte fietsstad wordt, voor álle Hagenaars. In 2040 is de fiets het belangrijkste vervoermiddel in de stad. Een keuze voor ..

Lees verder

Betaald parkeren blijft in stand voor Geuzenwijk, Staten- en Havenkwartier

In het Scheveningse Geuzenwijk, Haven- en Statenkwartier blijft betaald parkeren gehandhaafd. Dat heeft de gemeente Den Haag bepaald op basis van een enquête die door zo’n 2600 mensen is ingevuld. RIS302365 Uitkomsten evaluatie betaald parkeren Haven- Staten- Geuzenkwartier 24 procent van de 10.915 verspreide formulieren is ingevuld. De gemeente had ..

Lees verder

Ontwerp Bestemmingsplan Rotonde Duinstraat / Scheveningseweg

Het ontwerp Bestemmingsplan Rotonde Duinstraat / Scheveningseweg ligt tot 12 Juni ter inzage. Voor plannen zie; https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/bereikbaarheid/prins-willemstraat-en-kruispunt-duinstraat-scheveningseweg-herinrichting.htm Voor de brief zie; Ontwerp bestemmingsplan Rotonde Duinstraat Scheveningseweg  

Lees verder

Zienswijzen Rotonde Westduinweg – Schokkerweg

Tijdens de formele ‘ter visielegging’ van het concept Voorontwerp (VO) voor de rotonde Westduinweg-Schokkerweg zijn de zienswijzen verzameld en deze stuk voor stuk beoordeeld. De ingediende zienswijzen zijn voor het college aanleiding geweest om het ontwerp op 2 onderdelen beperkt aan te passen, te weten het verruimen van de bochtstralen ..

Lees verder

Monitor Haagse Nota Mobiliteit 2016

In september 2011 is de Haagse Nota Mobiliteit vastgesteld: “Bewust Kiezen, Slim Organiseren”. (RIS 180762) In deze nota zijn de beleidsdoelen opgenomen voor de ontwikkeling van het verkeer in Den Haag voor de periode 2011 – 2020. Elke twee jaar wordt gemeten hoe het staat met de geformuleerde indicatoren, onderverdeeld ..

Lees verder

160125 Reductie autoverkeer (Denktank)

Bereikbaarheid Havenkwartier Motto: Reduceren van toeristisch autoverkeer naar het Havenkwartier leidt tot een betere bereikbaarheid, vergroot de leefbaarheid en economisch verkeer. De uitdaging betreffende het verkeer in het Havenkwartier ligt in een goede bereikbaarheid tussen dagelijks verkeer en afbreuk doet aan, wonen, werken en leven in het Havenkwartier. Lees meer ..

Lees verder