Verkeer en parkeren

Kranenburgweg: gemeente houdt vol dat haaks parkeren verdwijnt

Een van onze bestuursleden heeft donderdag 18 april jl. gesproken met de omgevingsmanager van de gemeente Den Haag die verantwoordelijk is voor de herinrichting van de Kranenburgweg. Daaruit is gebleken dat het voornemen van de gemeente om 50 tot 70 haakse parkeerplaatsen te verwijderen onbespreekbaar is. Dat is het belangrijkste ..

Lees verder

Proef: Parkeren op afstand

De gemeente doet een proef met parkeren op afstand. Om te kijken of bewoners bereid zijn verder van huis te parkeren. Zodat het aantal op straat geparkeerde auto’s minder wordt. De proef start in het Statenkwartier en Duinoord en loopt van 1 november 2021 tot 1 mei 2022. Heeft u ..

Lees verder

Nieuwe Maatregelen Parkeeroverlast Scheveningen

Nu het College het voorstel tot invoering van 10€ per uur parkeren in Scheveningen het na flinke kritiek niet gehaald heeft in de Gemeenteraad, volgen er nieuwe maatregelen. Deze nieuwe maatregelen gelden voor het hele gebied (wijk 43) inclusief het Havengebied, en niet voor het gedeelte Westduinweg, Vissenbuurt en Geuzenwijk ..

Lees verder

Parkeerstrategie Den Haag 2021-2030

Het College van B&W heeft de nieuwe Parkeerstrategie Den Haag 2021-2030 gepresenteerd Hierin gaat men uit van o.a. (uittreksel) De uitgifte van parkeervergunningen wordt aanbodgericht De gemeente Den Haag verstrekte de afgelopen jaren onbeperkt parkeervergunningen aan bewoners: iedere (rechtmatige) aanvraag werd gehonoreerd. In tegenstelling tot enkele andere grote steden in ..

Lees verder

Verordening tweede wijziging parkeerbelasting Den Haag 2021

Op 20 April heeft het college ingestemd met een voorstel tot vaststelling van de Verordening tot tweede wijziging van de Verordening parkeerbelasting Den Haag 2021 De parkeeroverlast in Scheveningen is ondanks de maatregelen van de afgelopen jaren niet verminderd. Daarom heeft het college besloten om in de periode 1 juni ..

Lees verder

Kadernota Straten, wegen en Lanen

In de bijgaande link vindt u de Kadernota Straten, Wegen en Lanen https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4621368/1/RIS280303_bijlage_Kadernota_Straten_Wegen_en_Lanen

Lees verder

Uitkomsten Participatie Haagse Mobiliteitstransitie

Bijgaand vindt u het verslag van het participatieproces voor de Haagse Mobiliteitstransitie. Het verslag is een samenvatting van het participatietraject van augustus 2019 t/m februari 2020 waarbij er ruim 1000 gesprekken zijn gevoerd. RIS306126_Bijlage Haagse Mobiliteitstransitie

Lees verder