Verkeer en parkeren

Kadernota Straten, wegen en Lanen

In de bijgaande link vindt u de Kadernota Straten, Wegen en Lanen https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4621368/1/RIS280303_bijlage_Kadernota_Straten_Wegen_en_Lanen

Lees verder

Uitkomsten Participatie Haagse Mobiliteitstransitie

Bijgaand vindt u het verslag van het participatieproces voor de Haagse Mobiliteitstransitie. Het verslag is een samenvatting van het participatietraject van augustus 2019 t/m februari 2020 waarbij er ruim 1000 gesprekken zijn gevoerd. RIS306126_Bijlage Haagse Mobiliteitstransitie

Lees verder

Werkzaamheden aan tramlijn 1 in Scheveningen: wijziging in de planning

Vanaf 31 augustus werkt de gemeente Den Haag aan de tramsporen van lijn 1 en de riolering in Scheveningen (Prins Willemstraat, Jurriaan Kokstraat, Badhuiskade en Gevers Deynootweg). Ik wil u graag informeren over een belangrijke wijziging in de planning. Wij hebben de planning geoptimaliseerd na overleg met aannemer BAM en ..

Lees verder

Kleinere drempels geplaatst op fietsstroken Vissershavenweg

Vrijdag 7 augustus vanaf 6 uur ’s ochtends worden extra drempels gelegd op de Vissershavenweg. Dat betekent dat de 6 reeds geplaatste drempels worden uitgebreid met 6 kleinere, langwerpige en smalle drempels die aan de buitenzijde over de fietssuggestiestroken komen te liggen tot aan de parkeerstroken. De verkeerssituatie wordt daardoor ..

Lees verder

Dr. Lelykade 30 km zone

Hoewel de inrichting van de Dr. Lelykade niet doet vermoeden dat hier max. 30 km per uur gereden mag worden, is dit wel het geval. Vooral verkeer komend vanaf de nieuwe rotonde Schokkerweg – Westduinweg heeft dit niet direct in de gaten. Wij vragen hiervoor uw aandacht.

Lees verder

Rotonde Westduinweg / Schokkerweg

De rotonde op de kruising Westduinweg/Schokkerweg in Scheveningen is klaar. De werkzaamheden zijn afgerond. Vanaf eind maart 2020 kan het verkeer gebruikmaken van de nieuwe rotonde. De kruising van de Westduinweg met de Schokkerweg is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen Haven en Scheveningen Dorp. Door de kruising te vervangen door ..

Lees verder

Concept Vervoersplannen 2021 HTM

Met dit concept Vervoersplan Rail en Bus geeft de HTM haar plannen aan voor 2021. 2. Concept vervoerplannen 2021 HTM (Tram en Bus) Voor het complete concept vervoersplan 2021 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), zie website https://mrdh.nl

Lees verder