Nieuws

App Meldpunt Overlast Scheveningen online

De gemeente heeft samen met bewoners en ondernemers van Scheveningen een actieplan gemaakt om de overlast tijdens het strandseizoen terug te dringen. Een omvangrijk pakket van maatregelen wordt ingezet. Het Meldpunt Overlast Scheveningen is daar één van. Sinds 26 april kunnen bewoners en ondernemers bij dit meldpunt overlast melden, ook ..

Lees verder

Van de Voorzitter

In het laatste nummer van 2020 hebben we stil gestaan bij het saamhorigheidsgevoel dat speelt o.a. in de Menninckstraat en de Kortbootstraat, daar waar het op de gezamenlijke kerstverlichting aankwam. Nu worden we natuurlijk heel blij als we de Koppelstokstraat inrijden en we zien hoe men daar nu ook weer ..

Lees verder

Nieuwe Maatregelen Parkeeroverlast Scheveningen

Nu het College het voorstel tot invoering van 10€ per uur parkeren in Scheveningen het na flinke kritiek niet gehaald heeft in de Gemeenteraad, volgen er nieuwe maatregelen. Deze nieuwe maatregelen gelden voor het hele gebied (wijk 43) inclusief het Havengebied, en niet voor het gedeelte Westduinweg, Vissenbuurt en Geuzenwijk ..

Lees verder

Parkeerstrategie Den Haag 2021-2030

Het College van B&W heeft de nieuwe Parkeerstrategie Den Haag 2021-2030 gepresenteerd Hierin gaat men uit van o.a. (uittreksel) De uitgifte van parkeervergunningen wordt aanbodgericht De gemeente Den Haag verstrekte de afgelopen jaren onbeperkt parkeervergunningen aan bewoners: iedere (rechtmatige) aanvraag werd gehonoreerd. In tegenstelling tot enkele andere grote steden in ..

Lees verder

Koningsdag en Meldpunt Overlast Scheveningen

De officiële meivakantie begint pas over een week en er waait voorlopig een frisse wind. Maar ook komende week zijn al veel mensen vrij en dinsdag 27 april vieren we Koningsdag. Daarbij – goed nieuws voor de ondernemers onder ons – gaan de terrassen vanaf 28 april overdag weer open. ..

Lees verder

Verordening tweede wijziging parkeerbelasting Den Haag 2021

Op 20 April heeft het college ingestemd met een voorstel tot vaststelling van de Verordening tot tweede wijziging van de Verordening parkeerbelasting Den Haag 2021 De parkeeroverlast in Scheveningen is ondanks de maatregelen van de afgelopen jaren niet verminderd. Daarom heeft het college besloten om in de periode 1 juni ..

Lees verder

Meer Bomen Planten Op Scheveningen

De motie van Groen Links (GL) waarbij het Stadsbestuur wordt gevraagd om snel meer boomoppervlak in versteende kustwijken te realiseren is aangenomen. De gemeente plant in Scheveningen nauwelijks bomen, omdat door de zoute zeewind bomen er slechter groeien. Ook hebben bewoners al vaker aangegeven dat zij graag meer groen en ..

Lees verder

Programma Toekomst Scheveningen Badplaats

Raadsmededeling Op 30 maart is de raadsmededeling (RM) Voortgang Programma Toekomst Scheveningen badplaats door het college van B&W goedgekeurd. Het stuk is via het raadsinformatiesysteem (RIS) openbaar gemaakt. Klik hier om de raadsmededeling te lezen. Met dit akkoord kunnen wij verder met het uitvoeren van het Actieplan. In de raadsmededeling staat ..

Lees verder