Nieuws

Meer Bomen Planten Op Scheveningen

De motie van Groen Links (GL) waarbij het Stadsbestuur wordt gevraagd om snel meer boomoppervlak in versteende kustwijken te realiseren is aangenomen. De gemeente plant in Scheveningen nauwelijks bomen, omdat door de zoute zeewind bomen er slechter groeien. Ook hebben bewoners al vaker aangegeven dat zij graag meer groen en ..

Lees verder

Programma Toekomst Scheveningen Badplaats

Raadsmededeling Op 30 maart is de raadsmededeling (RM) Voortgang Programma Toekomst Scheveningen badplaats door het college van B&W goedgekeurd. Het stuk is via het raadsinformatiesysteem (RIS) openbaar gemaakt. Klik hier om de raadsmededeling te lezen. Met dit akkoord kunnen wij verder met het uitvoeren van het Actieplan. In de raadsmededeling staat ..

Lees verder

Wethouder Anne Mulder in gesprek met bewoners uit Havenkwartier

Op 18 februari jl. werd de heer Anne Mulder, wethouder Scheveningen, door bewoners geïnformeerd over een aantal leefbaarheidsaspecten in het Havenkwartier. Een vijftal plekken werden bezocht waar bewoners telkens – corona proof – vooraf aan de wethouder voorgelegde aspecten aan hem verduidelijkten. Aan de kop van de Vuurbaakstraat werd de ..

Lees verder

Maatregelen weekend 20 & 21 februari badplaats Scheveningen

De gemeente is zich, samen met de diverse betrokken partners, aan het voorbereiden op een zon overgoten voorjaarsvakantie! Natuurlijk is heerlijk dat het mooi weer gaat worden, maar dat zal zeker leiden tot meer bezoekers richting onze kust. Om het één en ander goed te laten verlopen heeft de Gemeente ..

Lees verder

Definitief Plaatsingsplan Aanvullende locaties ORACS Vissershaven III Scheveningen

In de buurt Vissershaven (buurt 2) worden ondergrondse restafvalcontainers aanvullend geplaatst: De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer 02-30, 02-31 en 02-33 worden aanvullend geplaatst op de Hellingkade voor de nieuwbouw op het Norfolkterrein. De bewoners van de Westduinweg, waar nu nog huis-aan-huis huishoudelijk afval wordt opgehaald kunnen gebruik gaan maken van: ..

Lees verder