Nieuws

Kadernota Straten, wegen en Lanen

In de bijgaande link vindt u de Kadernota Straten, Wegen en Lanen https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4621368/1/RIS280303_bijlage_Kadernota_Straten_Wegen_en_Lanen

Lees verder

Mededeling petitie “Scheveningen voor Rust”

De auteur van de petitie Scheveningen voor rust! wil u op de hoogte houden van de stand van zaken en heeft een mededeling gepubliceerd. Gelieve op onderstaande link te klikken om de mededeling te lezen. De mededeling lezen Als het klikken op bovenstaande link niet werkt, kopieert en plakt u ..

Lees verder

BOH Nieuwsbrief November 2020

Beste bewoners uit het Havenkwartier, Geuzenwijk en Vissenbuurt, Het is alweer even geleden dat u post ontving van uw BOH en dat u dat nu krijgt op de 11de van de 11de is naar Scheveningse begrippen wel heel bijzonder. Toch willen we u op dit moment op de hoogte brengen ..

Lees verder

BOH Jaarstukken 2019

Onze eindejaars algemene bewonersvergadering kan onder huidige omstandigheden niet doorgaan. Wij willen u langs deze weg statutair informeren over onze financiële situatie. BOH_Financieel verslag 2019 BOH Exploitatieoverzicht 2019 BOH Verklaring Kascommissie getekend BOH Bestuursverklaring 2019

Lees verder

Help kinderen veilig naar school

Help kinderen veilig naar school Sinds de scholen na de lockdown weer open zijn, zijn ruim 20 straten ‘schoolstraten’. Die straten zijn met een hek en een verkeersregelaar tijdens breng- en haaltijden afgesloten voor inkomend autoverkeer. Voetgangers, fietsers en bewoners mogen wel de straat in. Op die manier is de ..

Lees verder

Definitief Plaatsingsplan ORAC’s Geuzenwijk en Vissenbuurt

Het definitieve plaatsingsplan ORAC’s in de Geuzenwijk en Vissenbuurt is definitief vastgesteld. De inspraakstukken vindt u hier: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/564985 Er is één wijziging voorgenomen t.o.v. het definitieve plan: De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer 08-07A wordt verplaatst naar de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van huisnummer 122. Dit in verband met een ..

Lees verder

Annulering BOH bewonersbijeenkomst op 27 oktober

Beste mensen uit het Havenkwartier, Zoals U weet komen we als bewonersbijeenkomst BOH elke vierde dinsdag van de maand bijeen om datgene wat speelt in de wijk met elkaar door te spreken. In het voorjaar zijn we – vanwege corona – een paar keer niet bijeen geweest. Vanaf juni hebben ..

Lees verder

Geen Speelautomatenhal aan de Dr. Lelykade 10

Op maandag 12-10-2020 heeft de Gemeenteraad de ingediende motie van de CU/SGP om geen omgevingsvergunning af te geven voor een speelautomatenhal aan de Dr. Lelykade 10 bijna unaniem aangenomen en conform het Havenconvenant ervoor te zorgen dat er vanaf heden geen niet-haven gebonden activiteiten in het havengebied worden gerealiseerd.

Lees verder