Nieuws

25 juni a.s.: opruimdag bij Hoog Lindoduin

Beste bewoner, Een schone wijk is één van de thema’s op de wijkagenda Havenkwartier. Daarom organiseert de gemeente Den Haag op dinsdag 25 juni 2024 een Opruimdag bij Hoog Lindoduin. Hier kunt u spullen inleveren waar u vanaf wilt. Spullen die nog goed zijn gaan naar de kringloopwinkel. Grofvuil wordt ..

Lees verder

Tot 3 juli a.s.: inspraak voor de Inspraak- en Participatieverordening

De regels voor participatie staan nu in twee officiële documenten van de gemeente Den Haag. De ‘concept-Inspraak- en Participatieverordening 2024’en het ‘concept-Handboek voor samenwerking met de stad’. Deze twee documenten zijn de resultaten van het participatieproces ‘Wie mag het zeggen’. Ze staan nu online op verschillende websites. Op onze website www.doemee.denhaag.nl/wiemaghetzeggen en ..

Lees verder

4 en 10 september: stadsdeelbijeenkomsten Omgevingsvisie 2050

In 2025 wordt de omgevingsvisie in Den Haag vastgesteld. Hierin komen de keuzes te staan op het gebied van bouwen, natuur, mobiliteit, energie en veiligheid. Vorige zomer en begin dit jaar is de gemeente alle stadsdelen langs geweest om met bewoners in gesprek te gaan over de Omgevingsvisie. En te ..

Lees verder

Verslag en vervolg inspiratiebijeenkomst gemeente 17 april 2024

Op 17 april jl. sprak de gemeente met bijna honderd deelnemers in Amare over de rol van de bewonersorganisaties bij de wijkagenda, de samenwerking met partners in de wijk, het beter bereiken van de achterban en een betere samenwerking en informatievoorziening. Verslagen van de thematafels Er waren die avond vier ..

Lees verder

Voorontwerp leefbaarheidsplein Hennephofkerk

Op dinsdag 28 mei 2024 heeft het college van B&W het voorontwerp leefbaarheidsplein Hennephofkerk vastgesteld. Inmiddels is de sloop van het voormalige gemaal in volle gang en wordt binnen de gemeente gewerkt aan het opstellen van het definitief ontwerp en de voorbereidingen voor de uitvoeringswerkzaamheden. De gemeente hoopt nog voor ..

Lees verder

25 juni: afscheid Teun van Dijk als voorzitter (Wijkgebouw Thabor)

Op 25 juni a.s. is er vanaf 19.30 uur een receptie in Wijkgebouw Thabor, vanwege het afscheid van Teun van Dijk als voorzitter van onze wijkorganisatie. (Er is dan géén bewonersvergadering.) Teun was gedurende bijna 25 jaar, waarvan 18 jaar als voorzitter, een zeer betrokken en actief bestuurslid van de ..

Lees verder

Havenkwartier in beeld – aflevering 2

Onze wijkbewoner Ron van der Zwan verplaatst zich elke week al fotograferend door onze wijk. Vanaf nu vindt u op de BOH-website geregeld een vignet van zijn hand, bestaande uit een foto met kort tekst. Voorlopig nog als berichten. We hopen deze rubriek snel een eigen websitepagina te geven. Het ..

Lees verder

Vraag een gratis boom aan!

Gemeente Den Haag en Duurzaam Den Haag geven 1750 gratis bomen weg, onder andere aan bewoners, om de stad groener en rustgevend te maken. Vraag ook een boom aan! De Actie Bomen voor Den Haag is onderdeel van het Haagse Actieprogramma om versteende wijken te vergroenen om de stad klimaat-adaptiever ..

Lees verder

28 mei bewonersvergadering BOH

Op dinsdag 28 mei 2024 houdt de BOH weer een bewonersvergadering. Locatie: de Mallemok, Westduinweg 38D. Aanvang 20.00 uur, inloop 19.30 uur. De agenda: Agenda Overige vergaderstukken worden gedeeld ter vergadering.

Lees verder