Nieuws

Meer nieuws


Maandelijkse bewonersvergadering 24-1 a.s.

Elke vierde dinsdag van de maand is er onze maandelijkse bijeenkomst voor bewoners van het Havenkwartier, Vissenbuurt, Geuzenwijk en De Zuid. U bent van harte welkom op dinsdag 24 januari a.s. Inloop vanaf 19.30, start om 20.00 uur. Met elkaar proberen we dan de ‘pijnpunten’ in de wijk verder uit ..

Lees verder

Aandacht voor de Voedselbank

Beste wijkbewoners, Zoals wij ook op de BOH-jaarvergadering hebben aangegeven, is het een goede zaak om iedere keer als wij voorbij De Mallemok lopen de Voedselbank in gedachten te hebben. Alle houdbare producten kunnen daar worden afgegeven aan de receptie. Het kan vandaag, maar je kunt het in het nieuwe jaar ..

Lees verder

15 november: bijeenkomst over een groen en schoon Havenkwartier e.o.

In het voorjaar van 2022 is er op initiatief van het stadsdeel Scheveningen een discussie op gang gebracht, die voortborduurde op een al lang bestaande discussie binnen het Havenkwartier (inclusief Vissenbuurt, Geuzenwijk en de Zuid) over een groene en schone wijk en de daarmee samenhangende leefbaarheid binnen de wijk. Op ..

Lees verder


Agenda

Meer evenementen

Jaarvergadering 2023 BOH

Bijeenkomst een groen en schoon Havenkwartier e.o.


Columns

Meer columns

"Van de Voorzitter"

In het laatste nummer van 2020 hebben we stil gestaan bij het saamhorigheidsgevoel dat speelt o.a. in de Menninckstraat en de Korbootstraat, daar waar het op de gezamenlijke kerstverlichting aankwam. Nu worden we natuurlijk heel blij als we de Koppelstokstraat inrijden en we zien hoe men daar nu ook weer ..

Lees verder