Nieuws

Meer nieuws

BOH Bijeenkomst Dinsdag 23 april

Beste bewoners van het Havenkwartier, Vissenbuurt, Geuzenwijk en het nieuwe Norfolk, Graag nodig ik u hierbij uit voor de aanstaande openbare vergadering van de Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) op dinsdag 23 april a.s. om 20.00 in buurthuis De Mallemok. Inloop vanaf 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere, een toelichting ..

Lees verder

Concept Havenconvenant

Het College wil samen met Bewoners, Bedrijven en Ontwikkelaars en andere Stakeholders in het gebied de economische kansen van het Havengebied zoveel mogelijk benutten. In het Coalitieakkoord is dat als volgt omschreven; “De Haven hoort te leven en te bruisen. Voor de toekomst van de haven sluiten wij een Havenconvenant ..

Lees verder


Zienswijzen Rotonde Westduinweg – Schokkerweg

Tijdens de formele ‘ter visielegging’ van het concept Voorontwerp (VO) voor de rotonde Westduinweg-Schokkerweg zijn de zienswijzen verzameld en deze stuk voor stuk beoordeeld. De ingediende zienswijzen zijn voor het college aanleiding geweest om het ontwerp op 2 onderdelen beperkt aan te passen, te weten het verruimen van de bochtstralen ..

Lees verder


Katern Maart 2019

Beste buurtgenoten, Bij alle verandering en beweging die we waarnemen in onze woonomgeving blijven zaken herkenbaar als vanouds, ankers waaraan we houvast hebben. Afgezien van vaste punten aan de fysieke horizon, het havenhoofd, de oude kerk, de vuurtoren en de naald, zijn het gebruiken die we terugvinden in de jaarkalender ..

Lees verder


Agenda

Meer evenementen

Maandelijkse BOH vergadering in de Mallemok

Maandelijkse BOH vergadering in de Mallemok

North Sea Regatta


Columns

Meer columns

"Concept Havenconvenant"

Het College wil samen met Bewoners, Bedrijven en Ontwikkelaars en andere Stakeholders in het gebied de economische kansen van het Havengebied zoveel mogelijk benutten. In het Coalitieakkoord is dat als volgt omschreven; “De Haven hoort te leven en te bruisen. Voor de toekomst van de haven sluiten wij een Havenconvenant ..

Lees verder