Nieuws

Meer nieuws

Corona Maatregelen per 28 november

Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. Daarom grijpt het kabinet in, met strengere maatregelen. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) door, maar wel ..

Lees verder

Omgevingsvisie Den Haag

Aangeboden wordt de Startnotitie Omgevingsvisie Den Haag. Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Eén van de instrumenten die de wet kent is de omgevingsvisie. Hierin legt de gemeente het stedelijk beleid voor de fysieke leefomgeving vast. De gemeente beschrijft het voor de stad gewenste beleid op het ..

Lees verder

Mobiele Milieustraat op Radio Hollandplein

Lever kleine elektronica op woensdagen in op het Radio Hollandplein De komende maanden staat iedere woensdag een mobiele milieustraat op het Radio Hollandplein. Tussen12.30 en 15.30 uur kun je klein huishoudelijke apparaten zoals een föhn of mixer gratis inleveren. Ook klein chemisch afval, zoals batterijen en frituurvet is welkom. Ingeleverde ..

Lees verder

Uitstel Jaarvergadering BOH

Uitstel Jaarvergadering BOH Vanwege de afgelopen vrijdag afgekondigde maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus heeft het bestuur van de BOH besloten de geplande Jaarvergadering van de Bewonersorganisatie Havenkwartier, Vissenbuurt, Geuzenkwartier en Haven Zuid op 23 november niet door te laten gaan. Ons voorstel is om hem nu te laten ..

Lees verder

Aldi Scheveningen

De motie van Hart voor Den Haag (GdM), mede ingediend door VVD, D66 en CDA is in de Gemeenteraad aangenomen. Bewoners Laag Lindoduin, BOH en Aldi gaan binnenkort met elkaar in gesprek om tot een breed gedragen verbouwingsplan te komen. HvDH_GdM_3 Aldi Scheveningen          

Lees verder

Petitie Houd Bronovo Open

Na twee geslaagde bijeenkomsten is het tijd de politiek bewust te maken van de noodzaak Bronovo te behouden. Met name gemeenteraadsleden en het college van B&W van Den Haag moeten zich achter het idee van de Stichting scharen. Wij stelden een petitie op, die via de site van petities.nl is te zien ..

Lees verder


Agenda

Meer evenementen

Jaarvergadering Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) geannuleerd


Columns

Meer columns

"Van de Voorzitter"

In het laatste nummer van 2020 hebben we stil gestaan bij het saamhorigheidsgevoel dat speelt o.a. in de Menninckstraat en de Korbootstraat, daar waar het op de gezamenlijke kerstverlichting aankwam. Nu worden we natuurlijk heel blij als we de Koppelstokstraat inrijden en we zien hoe men daar nu ook weer ..

Lees verder