Groen in de wijk

Terug naar Groen in de wijk

15 november: bijeenkomst over een groen en schoon Havenkwartier e.o.

In het voorjaar van 2022 is er op initiatief van het stadsdeel Scheveningen een discussie op gang gebracht, die voortborduurde op een al lang bestaande discussie binnen het Havenkwartier (inclusief Vissenbuurt, Geuzenwijk en de Zuid) over een groene en schone wijk en de daarmee samenhangende leefbaarheid binnen de wijk.

Op 10 mei jl. heeft een aantal bewoners uit de wijk op een bijeenkomst in Thabor een serie van onderwerpen aangedragen die daarmee samenhangen, zonder daarbij conclusies te trekken of tot voorstellen ter besluitvorming te komen.

Met betrekking tot ‘groen en schoon’ is toen gesproken over vergroening versus verstening, tegelwippen, helmgras, bomen, sedumdaken, planten- en bloemenbakken, containertuintjes, kruidentuin en regenwatertonnen, terwijl er ook heel specifiek gesproken is over dit soort acties in de Burg. v.d. Werffstraat, St. Aldegondeplein, Westduinweg, Koppelstokstraat, Korbootstraat, Treilerweg, Treilerdwarsweg, Schokkerweg, Dr. Lelykade, Kranenburgweg, Hellingweg, voormalig Norfolkterrein, de Zuid, Radio Hollandplein en Hennephofplein. Daarnaast is er gesproken over het tegengaan van hondenpoep, sigarettenpeuken, GFT-afvalplekken, weesfietsen en zwerfafval. Dit alles sluit overige straten in de wijk en/of gerelateerde onderwerpen niet uit.

Op onze reguliere bewonersvergaderingen van 23 augustus en 25 oktober jl. is besloten om aan de hand van alle opmerkingen op dinsdag 15 november a.s. een avond te organiseren met betrokken bewoners om de in Thabor genoemde opmerkingen over een groene en schone wijk zoveel mogelijk om te bouwen naar suggesties voor oplossingen, die we dan als BOH gezamenlijk bij de gemeente kunnen aanbieden.

Wil je meepraten, heb je oplossingen en/of andere ideeën, dan ben je de 15e van harte welkom in de Mallemok, Westduinweg 38d, waar we om 19.30 uur beginnen. Inloop is vanaf 19.00 uur.

Lees hier meer over de gemaakte opmerkingen: 2201026 Groen en schoon