Nieuws

Terug naar Nieuws

160125 Reductie autoverkeer (Denktank)

Bereikbaarheid Havenkwartier
Motto:
Reduceren van toeristisch autoverkeer naar het Havenkwartier leidt tot een betere bereikbaarheid, vergroot de leefbaarheid en economisch verkeer.
De uitdaging betreffende het verkeer in het Havenkwartier ligt in een goede bereikbaarheid tussen dagelijks verkeer en
afbreuk doet aan, wonen, werken en leven in het Havenkwartier.

Lees meer in 160125 Reductie autoverkeer (Denktank)