Nieuws

Terug naar Nieuws

25 juni: afscheid Teun van Dijk als voorzitter (Wijkgebouw Thabor)

Op 25 juni a.s. is er vanaf 19.30 uur een receptie in Wijkgebouw Thabor, vanwege het afscheid van Teun van Dijk als voorzitter van onze wijkorganisatie. (Er is dan géén bewonersvergadering.)

Teun was gedurende bijna 25 jaar, waarvan 18 jaar als voorzitter, een zeer betrokken en actief bestuurslid van de Bewonersorganisatie Havenkwartier, Vissenbuurt, Geuzenkwartier en De Zuid. Hiervoor is het bestuur hem veel dank verschuldigd.

In verband met deze bestuurswijziging zal Teun ons met zijn betrokkenheid en kennis blijven ondersteunen als bestuurslid algemeen.

U bent van harte welkom. Onder andere in verband met de catering horen wij graag van u per e-mail aan info@bohscheveningen.nl of u komt en met hoeveel personen.

HET BESTUUR VAN DE BEWONERSORGANISATIE VAN HET HAVENKWARTIER, VISSENBUURT, GEUZENKWARTIER EN DE ZUID