Nieuws

Terug naar Nieuws

Aantal parkeeruren voor bezoekers wordt uitgebreid

Extra parkeeruren:

Inwoners van Den Haag kunnen met ingang van volgend jaar vijftig extra parkeeruren bijkopen voor vijftig euro, in plaats van 75 euro nu. Ook wordt nog eens standaard het aantal parkeeruren voor bezoekers uitgebreid met twintig procent. Dat schrijft wethouder Robert van Asten (D66, mobiliteit) aan de gemeenteraad. De uitbreiding van het urentegoed wordt aan het begin van het nieuwe vergunningjaar aan het tegoed toegevoegd. De start van zo’n jaar verschilt per gebied.
De wethouder brengt daarmee een afspraak uit het coalitieakkoord van Groep de Mos, VVD, D66, en GroenLinks ten uitvoer. In dat akkoord hadden de partijen vastgelegd dat het aantal parkeeruren zou worden uitgebreid en het aanschaffen van extra uren goedkoper zou worden. Elke bezoekersvergunning krijgt er dus twintig procent bij. Hoeveel uur dat is hangt af van waar je woont, het aantal uren varieert per parkeersector van 115 tot 305.
Van Asten wijst er wel op dat er in de gemeenteraad met regelmaat aandacht werd gevraagd voor het feit dat het aantal uren bij een bezoekersparkeervergunning onvoldoende zou zijn. Daarom heeft de gemeente onderzocht of dit inderdaad het geval was. In de praktijk blijkt echter dat veel mensen aan het einde van een periode juist tijd overhouden.

Mensen houden uren over:

Voor het onderzoek zijn ruim 65.000 bezoekersparkeervergunningen geanalyseerd. Daaruit blijkt dat 85 procent van de vergunninghouders meer dan vijf parkeeruren overhoudt. Slechts 324 mensen kopen nu al uren bij tegen het oude tarief. Van Asten verwacht dan ook dat met de maatregelen de meeste vergunninghouders over een voldoende saldo beschikken.

Nieuwe app:

Wethouder Van Asten kondigt in zijn brief ook aan dat het gemak bij het aan- en afmelden van kentekens voor onder andere de bezoekersparkeervergunning wordt vergroot, omdat per 1 november 2018 een ‘nieuwe en gebruikersvriendelijkere’ app wordt geïntroduceerd. Deze vernieuwde app vervangt de oude Cozity app.
Begin november 2018 worden alle parkeervergunninghouders met een brief geïnformeerd. Zodra de nieuwe Parkeren Den Haag app wordt geïnstalleerd, worden de gebruikersgegevens automatisch vanuit de oude overgenomen. Voor de gebruikers blijven de inloggegevens hetzelfde.

Bron: Omroep West