Nieuws

Terug naar Nieuws

Afsluiting Boulevard

Het College heeft op 06 juli jl. besloten om voor het zomerseizoen 2021 de afsluiting van de Strandweg aan weerszijden te voorzien van slagbomen, inclusief een systeem tot capaciteitsbeheer. De bedoeling van deze extra maatregel is dat de overlast van flanerend autoverkeer wordt tegengegaan maar dat de beschikbare parkeercapaciteit, zowel aan de Strandweg als op het parkeerterrein Noordelijk Havenhoofd, beter wordt benut. Dit systeem is inmiddels aangelegd en voorziet in slagbomen op zowel de locatie aan de Scheveningseslag als aan de Vissershavenweg. De slagbomen zijn recent in een testfase in gebruik genomen. In deze testfase kan er de hele dag worden in- en uitgereden en wordt de instroom van autoverkeer begeleid. De verwachting is dat deze testfase op korte termijn kan worden uitgebreid met een systeem van capaciteitsbeheer. Met dit systeem kan elk voertuig 24/7 inrijden zolang er parkeercapaciteit beschikbaar is. Op dynamische borden wordt aan beide zijden van de afsluiting aangeven of parkeercapaciteit beschikbaar is (VRIJ of VOL) aan de Strandweg en Parking Noordelijk Havenhoofd. Op drukke dagen zullen verkeersregelaars worden ingezet voor toezicht op de wachtrij van auto’s, verwijzing naar alternatieve parkeerlocaties en evt. begeleiding bij het inrijden van hulpdiensten. Met het systeem van slagbomen wijzigt het betaald parkeerregime niet en is uitrijden altijd mogelijk. Het systeem met slagbomen blijft tot einde strandseizoen (1 november) operationeel. Daarna blijven de slagbomen geopend en kan er het hele winterseizoen altijd worden in- en uitgereden. Onderwijl wordt de huidige aanpak van het handmatig afsluiten van een vijftal achterliggende woonstraten voortgezet.

Uitzonderingen op het toelatingsregime bij de slagbomen zijn uitsluitend voorzien voor hulpdiensten, enkele (semi)overheidsinstanties en abonnementhouders van de Parking Noordelijk Havenhoofd. Deze partijen zijn hierover separaat geïnformeerd.

* monitoring / nachtelijke sluiting

Zoals gesteld zullen de slagbomen tot 1 november in bedrijf zijn. In deze periode is niet op voorhand voorzien om de Strandweg in de nachtelijke uren geheel af te sluiten. Mede omdat de overlast van hinderlijk rijgedrag door flanerende auto’s de laatste maanden zich nauwelijks heeft voorgedaan. Gemeente blijft de situatie aan de Strandweg echter goed monitoren en indien deze overlast opnieuw de kop opsteekt is de gemeente voornemens om alsnog tot nachtelijke sluiting over te gaan. Indien tot deze ingrijpende maatregel wordt gekomen, worden vooraf ondernemers en andere belanghebbenden van de Strandweg hierover geïnformeerd.

Na het zomerseizoen zal een evaluatie plaatsvinden van de werking van het systeem met slagbomen. Deze evaluatie is onderdeel naar een onderzoek hoe de Strandweg in de navolgende jaren kan worden ingericht en gebruikt. Waarschijnlijk opnieuw een systeem met slagbomen maar mogelijk met een ander parkeerregime en enigszins andere spelregels.