Nieuws

Terug naar Nieuws

Annulering BOH bewonersbijeenkomst op 27 oktober

Beste mensen uit het Havenkwartier,

Zoals U weet komen we als bewonersbijeenkomst BOH elke vierde dinsdag van de maand bijeen om datgene wat speelt in de wijk met elkaar door te spreken. In het voorjaar zijn we – vanwege corona – een paar keer niet bijeen geweest. Vanaf juni hebben we dat met in achtneming van de 1,5 meter wel weer gedaan. Maar op dit moment hebben we besloten onze geplande bijeenkomst op 27 oktober af te lasten.

Als er speciale onderwerpen, situaties of problemen door u aan de orde hadden willen gesteld, laat het dan s.v.p. aan onze secretaris Paulien Bakker via info@bohscheveningen.nl weten, want dan kunnen we gezamenlijk kijken op welke wijze daar opvolging aan gegeven kan worden. Ook doen we nu alvast een oproep om specifieke activiteiten in de buurt te benoemen opdat we die mee kunnen nemen voor het jaarlijks bij het Stadsdeel in te dienen activiteitenplan voor 2021.

Afhankelijk van de komende ‘corona-adviezen’ zullen we kijken wat we voor de jaarlijkse algemene wijkbijeenkomst en/of regulieren BOH vergadering in november kunnen doen.

Via de mail blijven we te allen tijde beschikbaar.

Hartelijke groeten,

Teun van Dijk

Voorzitter BOH