Nieuws

Terug naar Nieuws

App Meldpunt Overlast Scheveningen online

De gemeente heeft samen met bewoners en ondernemers van Scheveningen een actieplan gemaakt om de overlast tijdens het strandseizoen terug te dringen. Een omvangrijk pakket van maatregelen wordt ingezet. Het Meldpunt Overlast Scheveningen is daar één van. Sinds 26 april kunnen bewoners en ondernemers bij dit meldpunt overlast melden, ook in de avonden en weekenden. Vanaf 8 juni kan dit ook per app. Voor een introductie van deze app en instructies voor het maken van een melding, zie
https://www.youtube.com/watch?v=dCBvszUqQKk

“Het meldpunt is een diepgevoelde wens van veel bewoners en ondernemers”, vertelt Anne Mulder, stadsdeelwethouder van Scheveningen. “En ook voor ons als gemeente is het een belangrijke maatregel. Als misstanden meteen gemeld worden, kunnen wij of de politie en andere instanties sneller ingrijpen. Ook geven de meldingen ons een beter beeld van waar en wanneer de grootste overlastproblemen zich voordoen. We kunnen dan maatregelen nemen om de herhaling te voorkomen.”

Scheveningenmeldt.nl
Het meldpunt is sinds 26 april al telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14070. Via een optie in het keuzemenu, kan hier óók in de avond en in het weekend vanaf 13.00 uur melding worden gedaan van overlast op Scheveningen. En vanaf vandaag is het ook mogelijk om via scheveningenmeldt.nl de app te downloaden op je telefoon, pc of laptop. Daarmee kun je een melding doorgeven wanneer je maar wilt. Een team van medewerkers speciaal voor het Meldpunt zorgt dat de melding zo snel mogelijk bij de juiste instanties terecht komt. Ook houden deze medewerkers in de gaten of er snel genoeg iets met de melding gebeurt. En ze zorgen ervoor dat de melder, als deze dat wenst, een terugkoppeling krijgt.

Bewaarkaart
Het meldpunt is er voor alle overlastmeldingen, maar als er sprake is van zeer urgente en (levens)bedreigende situaties, waar de hulpdiensten aan te pas moeten komen, blijft het credo: bel 112! Via de Scheveninger van 15 juni wordt een bewaarkaart verspreid waarop alle overlastcategorieën in een oogopslag te zien zijn. Na deze datum is de bewaarkaart ook te verkrijgen bij het stadsdeelkantoor en infopunt naast de Pier of te downloaden via www.denhaag.nl/scheveningen (klikken op ‘Meldpunt Overlast Scheveningen’).

Proef
Het meldpunt is een proef. Veel tijd en energie is gaan zitten in het maken van goede afspraken met de politie, de betrokken gemeentelijke diensten en andere organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van de overlast. Ook met het ontwikkelen van de app is men niet over één nacht ijs gegaan. “Het is belangrijk dat de app goed werkt én veilig is. De privacy van de melder moet natuurlijk altijd geborgd zijn. Verder gaat het om wat er met meldingen gebeurt. We gaan dus ook dit onderdeel van het actieplan goed monitoren en waar nodig aanpassen”, aldus Mulder. Een testpanel van bewoners en ondernemers heeft de app getest voordat deze beschikbaar kwam voor iedereen. Feedback blijft welkom; er wordt steeds gekeken of daar iets mee gedaan kan worden. Op 1 november sluit het meldpunt. Dan wordt de balans opgemaakt en besloten of het meldpunt volgend jaar een vervolg krijgt.

Actieplan
Het Actieplan Scheveningen werd in januari van dit jaar door het college gepresenteerd. Het bevat veel uiteenlopende maatregelen. Voorbeelden zijn het afsluiten van straten zoals de kade langs de Eerste haven en de Strandweg om straatraces tegen te gaan en onaangekondigde handhavingsacties, die flexibel kunnen worden ingezet als bijvoorbeeld het weer verandert. Bij deze acties wordt extra scherp gelet op zaken als intimidatie, alcohol-, lachgas en drugsproblematiek, foutparkeren en geluidsoverlast van verkeer. Speciaal opgeleide ‘nautische BOA’s’ pakken wangedrag op het water aan. In een aantal straten is het mogelijk gemaakt om versneld wielklemmen in te zetten of auto’s weg te slepen. De venstertijden zijn veranderd: in het hele vergunningsgebied Scheveningen/Duindorp gaat betaald parkeren al in vanaf 10.00 uur in de ochtend. Ook de parkeerautomaten zijn aangepast, zodat het ‘verlengen’ van de maximale parkeerduur niet langer mogelijk is. Park+Bike en Park + Beach arrangementen zijn uitgebreid en er komen extra stallingsplaatsen voor (deel)fietsen en (deel)scooters. Ook worden deelscooter- en fietscoaches ingezet om mensen hun voertuig goed te laten stallen en komen er hosts op de boulevard. Via social media en ter plaatse worden de ‘huisregels’ extra onder de aandacht gebracht: hoe houden we het samen veilig, schoon en gezellig. Het Meldpunt Overlast Scheveningen maakt onderdeel uit van dit totaalpakket. De app is te downloaden via scheveningenmeldt.nl. Voor meer informatie over het Meldpunt Overlast Scheveningen en het actieplan, klik hier, zie: www.denhaag.nl/scheveningen of bekijk het filmpje Meldpunt
Overlast Scheveningen op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=dCBvszUqQKk