Nieuws

Terug naar Nieuws

Buurtleven in Coronatijd

Beste wijkgenoten,

Het zal u niet ontgaan dat naast alle ellendig nieuws ook veel positieve berichten in de media verschijnen over wat de mensen in deze tijd ondernemen; we zijn meer solidair en creatiever dan voorheen. Het virus maakt positieve krachten los in de mensen.

Hoe is dat in uw buurt vroegen wij ons af?

In sommige straten wordt een SOS buurtapp omgezet in een klets-app waardoor mensen elkaar makkelijker bereiken en zo ook meer voor elkaar kunnen betekenen. Iemand nam het initiatief voor gezamenlijke gymnastiek oefening op de galerij van De Rederflat, ieder voor de eigen deur.

Heeft u voorbeelden van wat er gebeurt bij u in de straat? Iets dat u verraste en de indruk gaf ‘het kan nog’.

We vinden het leuk om die voorbeelden te kunnen opnemen in de komende, uitgestelde editie van ons wijkblad. Laat u weten? Graag met een foto erbij!

Met dank alvast.

En sterkte gewenst!