Nieuws

Terug naar Nieuws

Concept Havenconvenant

Het College wil samen met Bewoners, Bedrijven en Ontwikkelaars en andere Stakeholders in het gebied de economische kansen van het Havengebied zoveel mogelijk benutten. In het Coalitieakkoord is dat als volgt omschreven;

“De Haven hoort te leven en te bruisen. Voor de toekomst van de haven sluiten wij een Havenconvenant met Bedrijven en Ontwikkelaars zodat haven gerelateerde activiteiten ruim baan krijgen. Dit moet zorgen voor duidelijkheid en een goede balans in de haven tussen bedrijvigheid, wonen, cultuur en maritieme activiteiten”.

Onder het Motto; Wonen, Werken en Leven in het Havenkwartier, is er door de deelnemende partijen een concept convenant opgesteld.

190401 Havenconvenant concept definitief versie 4 (1)