Nieuws

Terug naar Nieuws

Corona Maatregelen per 28 november

Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. Daarom grijpt het kabinet in, met strengere maatregelen. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) door, maar wel met aanvullende regels. In de avond is bijna alles gesloten. Deze maatregelen zijn ingegaan op 28 november en gelden in ieder geval tot 19 december. Wat betekent dit voor u? In deze nieuwsbrief gaan we in op de nieuwe maatregelen die voor u van toepassing zijn.
Welzijnslocaties uitgezonderd op de verplichte sluitingstijd (m.u.v. horeca, sport en kunst& cultuur)
 • De verplichte sluitingstijd van 17.00 uur geldt niet voor welzijnslocaties,  buurthuizen en bijv. buurtkamers vanwege de cruciale (sociale) functie die deze voorzieningen vervullen in de wijk. Het gaat hierbij primair om activiteiten voor een kwetsbare groep. Deze locaties mogen na 17.00 uur open zijn voor activiteiten voor (kwetsbare) groepen die niet anders dan na 17.00 uur kunnen plaatsvinden.
 • Ook individuele ondersteuning (bijvoorbeeld maatschappelijk werk of sociaal raadswerk) kan na 17.00 uur doorgang blijven vinden.
 • Ook taallessen en huiswerkbegeleiding vallen onder de uitzondering. Dit zijn onderwijs activiteiten, waarbij geen verplichte sluitingstijd geldt.
 • In locaties waar een fysiotherapeut praktijk houdt, mag de locatie voor deze dienstverlening na 17.00 uur open zijn.
Wat mag er niet na 17.00 uur?
In de welzijnslocaties geldt voor een aantal activiteiten wel verplichte sluitingstijd van 17.00 uur. Het gaat om de volgende activiteiten:
 • Kunst- en cultuur activiteiten mogen tot 17.00 uur.
 • Sportactiviteiten zijn tot 17.00 uur toegestaan. Wel mag er door kwetsbare groepen buiten en binnen na 17.00 uur gesport worden met maximaal 4 personen (excl. welzijnswerker) en op 1,5 meter afstand.
 • Horecafaciliteiten, zoals een kantine sluiten om 17.00 uur. Wel mag er een kop koffie of thee geschonken worden bij activiteiten na 17.00 uur. Kookactiviteiten voor een kwetsbare groep mogen ook na 17.00 uur doorgaan.
 • Vergaderingen, recreatieve activiteiten en de meeste verenigingsactiviteiten vallen ook onder de verplichte sluitingstijd.
Bespreek de impact van de maatregelen met de gemeente
Met het welzijnswerk verleent u cruciale dienstverlening aan velen. Wij realiseren ons dat deze periode opnieuw veel van het welzijnswerk vraagt. Het vraagt om de nodige afwegingen, waarbij ook veiligheid voor eigen medewerkers een rol speelt. Wij vragen u contact op te nemen met uw gemeentelijke accounthouder(s) als de maatregelen gevolgen hebben voor uw dienstverlening en de afspraken die u hierover met de gemeente heeft.
Organiseren van bewonersactiviteiten in uw buurt of wijk
Wilt u de komende periode een bewonersactiviteit organiseren, dan gelden hierbij de volgende maatregelen:
 • Activiteiten van bewoners mogen plaatsvinden tot 17.00 uur.
 • Bij alle activiteiten, binnen en buiten is 1,5 meter afstand houden verplicht.
 • Ook vragen we u om bij activiteiten extra voorzichtig te zijn bij contact tussen ouderen vanaf 70 jaar en kinderen tot en met 12 jaar.
 • Bij een buurt- of wijkactiviteit die georganiseerd wordt voor a) een beperkte groep mensen, b) die geen aantrekkingskracht heeft op derden (‘toeschouwers’), en c) waarbij vermaak niet het hoofddoel is hoeft geen coronatoegangsbewijs gevraagd te worden. Denk aan een buurtborrel, een burendag, een springkussen voor eigen bewoners, of een activiteit waarbij wijkbewoners gezamenlijk iets ondernemen, zoals geveltuintjes aanleggen, de buurt schoonmaken etc.
Basisregels voor iedereen
Naast de nieuwe maatregelen blijven we uw aandacht vragen voor de naleving van de basisregels:
 • Was vaak en goed uw handen.
 • Houd 1,5 meter afstand. De 1,5 meter afstand is verplicht voor alle volwassenen vanaf 18 jaar. Binnen en buiten. Ook als er een QR-code van toepassing is geldt de 1,5 meter verplichting. Voor jongeren vanaf 13 jaar geldt dat zij 1,5 meter afstand tot volwassenen. Onderling hoeven zij geen afstand te houden.
 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen bij de GGD. Ook als u al gevaccineerd bent.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.
 • Draag een mondkapjes bij binnenkomst en als u zich van en naar uw plek begeeft. Als u zit mag deze af. Mondkapjes zijn verplicht vanaf 13 jaar in alle publiek toegankelijke gebouwen, zoals welzijnslocaties, buurtkamers, locaties van bewonersorganisaties, Buurthuizen van de Toekomst etc.
Heeft u vragen over de geldende maatregelen?
Bezoek de website van de Rijkoverheid (Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl) voor veel gestelde vragen.