Nieuws

Terug naar Nieuws

Definitief Plaatsingsplan Aanvullende locaties ORACS Vissershaven III Scheveningen

In de buurt Vissershaven (buurt 2) worden ondergrondse restafvalcontainers aanvullend geplaatst:

De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer 02-30, 02-31 en 02-33 worden aanvullend geplaatst op de Hellingkade voor de nieuwbouw op het Norfolkterrein.

De bewoners van de Westduinweg, waar nu nog huis-aan-huis huishoudelijk afval wordt opgehaald kunnen gebruik gaan maken van: Locatie 02-06: dit is een nieuwe locatie die wordt geplaatst in de Datheenstraat naast Westduinweg huisnummer 60.

Locatie 08-19, 08-21, 08-22 en 08-25: dit zijn vier locaties in het Geuzenkwartier, die bereikbaar zijn via voetgangersoversteekplaatsen en zich bevinden op de Westduinweg ter hoogte van huisnummer 127 (locatie 08-19), hoek Westduinweg/Statenlaan (locatie 08-21), Tarbotstraat (locatie 08-22) en kruising Pietermanstraat/Scholstraat (locatie 08-25). 

Locatie 02-04: dit is een bestaande locatie die zich bevindt op de Kranenburgweg ter hoogte van de Menninckstraat. De loopafstand voor een aantal bewoners van de Westduinweg met huisnummers 30 t/m 38; 118 t/m 124a; 164 t/m 194g (even nummers) is langer dan 125 meter (maximaal 198 meter). Dit in verband met het niet plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers op de Westduinweg. De reden hiervan is dat op doorgaande wegen (routes van OV, nood- en hulpdiensten uit oogpunt van verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid (uitwijkmanoeuvres) een stilstaande vuilniswagen vermeden moet worden. De bewoners zijn hierover geïnformeerd.

Het complete document vindt u hier:

DEFINITIEF PLAATSINGSPLAN AANVULLENDE LOCATIES ONDERGRONDSE RESTAFVALCONTAINERS VISSERSHAVEN III (BUURT 2), SCHEVENINGEN, DEN HAAG

 

Klik om toegang te krijgen tot exb-2021-4418.pdf