Nieuws

Terug naar Nieuws

Definitief Plaatsingsplan ORAC’s Geuzenwijk en Vissenbuurt

Het definitieve plaatsingsplan ORAC’s in de Geuzenwijk en Vissenbuurt is definitief vastgesteld.

De inspraakstukken vindt u hier: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/564985

Er is één wijziging voorgenomen t.o.v. het definitieve plan:

De ondergrondse restafvalcontainers met locatienummer 08-07A wordt verplaatst naar de Willem
de Zwijgerlaan ter hoogte van huisnummer 122. Dit in verband met een ingediend beroepschrift bij
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De wijziging is aangeduid met
locatienummer 08-07B.

Voor de locatie t.h.v. Tarbotstraat 2 moet een LD Trace worden aangepast de bijbehorende stukken liggen ter inzage;

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-274555.html?utm_campaign=20201023&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_%27s-gravenhage&utm_content=over_uw_buurt