Nieuws

Terug naar Nieuws

Extra financiële steun voor Haagse inwoners die geraakt zijn door coronamaatregelen

Vanaf volgende week kunnen alle Haagse inwoners die, vanwege de coronamaatregelen, te maken hebben met minder inkomsten een Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) aanvragen. Het maakt voor de aanvraag niet uit of iemand werkzoekend, in loondienst of ondernemer is. Deze regeling is er voor Hagenaars die hoge vaste woonlasten hebben en verminderde inkomsten. Afhankelijk van de situatie bedraagt de hoogte van de regeling eenmalig 750 of 1.500 euro.

De TONK kan worden aangevraagd door Haagse inwoners die door de coronamaatregelen te maken hebben met een veel lager inkomen als vergoeding voor een deel van de woonlasten. Dat zijn de kosten voor de huur, hypotheek(rente), servicekosten of bijdrage voor de VvE. De TONK is speciaal in het leven geroepen voor mensen die vanwege hun situatie geen recht hebben op andere steunmaatregelen en daarmee net buiten de boot vallen.

We zien dat naast ondernemers ook veel huishoudens hard getroffen worden. Hagenaars die nog wel inkomen uit werk hebben, maar zoveel minder dat ze de vaste lasten voor wonen niet meer kunnen betalen. Niet iedereen is financieel in staat om een plotseling verlies van inkomen op te vangen. Om hierin te ondersteunen is er nu de nieuwe regeling TONK. Deze regeling is er voor hen. We vragen inwoners en ondernemers dan ook om zich bij ons te melden. De regeling is er niet voor niets. Trek op tijd bij ons aan de bel”, zegt wethouder Bert van Alphen (werk en inkomen).

De TONK is met terugwerkende kracht aan te vragen voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Aanvragen moeten uiterlijk op 31 juli 2021 zijn ingediend. De tegemoetkoming wordt eenmalig verstrekt voor de gehele periode waarop de regeling betrekking heeft.

Haagse regeling
Uitgangspunt van het stadsbestuur bij de TONK-regeling is dat deze snel en eenvoudig aan te vragen en te verwerken is. De gemeente Den Haag wil snel duidelijkheid geven aan de aanvragers en kiest er vanwege de snelheid voor een eenvoudige uitvraag te doen, hanteert twee vaste bedragen voor de uitkering en zal uitgaan van verklaringen van inwoners. Ook kiest de gemeente ervoor geen vermogenstoets, kostendelersnorm en geen verhuisplicht toe te passen. Zo is er een ruimhartige en snelle beoordeling van de aanvragen. De inkomensachteruitgang wordt op basis van een verklaring en een steekproefsgewijze controle achteraf bepaald. De regeling kan er in andere gemeenten anders uitzien. Dit heeft te maken met het feit dat er vanuit het Rijk minder kaders zijn meegegeven en iedere gemeente er zelf invulling aan geeft. Volgende week is de TONK aan te vragen via www.denhaag.nl/tonk.

Geldzorgen
Het plotseling wegvallen van inkomsten leidt vaak tot geldzorgen. “Wanneer mensen hun baan verliezen of minder inkomsten hebben, kan het moeilijk zijn om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat geeft veel stress. Ik vraag daarom alle Haagse inwoners om zich te melden als zij financiële zorgen hebben. Vraag de gemeente om met u mee te denken. De Helpdesk Geldzaken staat voor u klaar. Juist in deze tijd”, zegt wethouder Van Alphen.

De tegemoetkoming zal niet in alle gevallen dekkend zijn voor alle bovenmatige woonkosten. De huishoudens die echt klem komen te zitten kunnen gebruik maken van de woonkostentoeslag of de reguliere bijzondere bijstand. Voor de resterende financiële problemen vragen wij de Haagse inwoner contact op te nemen met de Helpdesk Geldzaken.

Voor nadere informatie (uitsluitend voor de redactie)
Paula Anastácio Palaio – Bestuurswoordvoerder wethouder Bert van Alphen
Tel: 06-52513965
E-mail: paula.palaio@denhaag.nl
Twitter: @Newsroom070