Nieuws

Terug naar Nieuws

Fonds 1818 Bewonersinitiatieven: dien een aanvraag in vóór 1 november

Bewonersinitiatieven:
Iedereen met een plan om de straat, de wijk of de wereld om ons heen een beetje mooier te maken kan daarbij hulp krijgen van Fonds 1818. Groepjes enthousiaste bewoners kunnen een donatie van maximaal 1.500 euro aanvragen. We noemen dat een bewonersinitiatief. Een stichting of vereniging oprichten is niet nodig.

Bewonersinitiatieven zijn kleine ideeën die grote gevolgen hebben voor straten, buurten en wijken. Dus: gaat u samen tuinieren in de straat? Nemen de jongeren de ouderen mee op pad? Gaat u met de hele wijk muziek maken of zoeken naar oplossingen om energie te besparen? Uiteraard allemaal binnen de regels van de anderhalvemeter samenleving! Dien dan een aanvraag in voor een bewonersinitiatief.

Vooraf weten of uw plan past bij Fonds 1818? Vul dan de Quickscan in!

Vier rondes per jaar
Vier keer per jaar behandelen we de aanvragen voor bewonersinitiatieven. Zorg dat uw plan vóór de sluitingsdatum bij ons binnen is. Indienen kan alleen via het formulier voor bewonersinitiatieven. Drie weken na de sluitingsdatum krijgt u bericht of u wel of niet een bijdrage van Fonds 1818 krijgt.

Sluitingsdata:

Voor projecten die starten na 1 september 2020 was de sluitingsdatum 1 augustus
1 november 2020 (voor projecten die starten na 1 december)
1 februari 2021 (voor projecten die starten na 1 maart)
1 mei 2021 (voor projecten die starten na 1 juni)
Keuze uit zes bedragen
Wanneer u een aanvraag indient voor een bewonersinitiatief kiest u een van de zes bedragen tussen de 250 en 1.500 euro. Het bedrag gaat steeds met een stap van 250 euro omhoog. Kies het bedrag dat het dichtste komt bij het bedrag dat u nodig hebt.

Per ronde is er een totaal donatiebudget van 50.000 euro beschikbaar.

Wat willen we van u weten?
In het aanvraagformulier geeft u een omschrijving van het project in maximaal 250 woorden. Verder beschrijft u wat u wilt bereiken, voor wie het is bedoeld, wie er meehelpen en of u misschien samenwerkt met een organisatie. Vertel het verhaal zo duidelijk mogelijk. Ook geeft u een overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven. Uiteindelijk kruist u aan welk bedrag u van Fonds 1818 zou willen krijgen. We beoordelen de aanvraag uitsluitend op basis van het aanvraagformulier.

Na afloop van het project stuurt u ons als bewijs een kort verslagje, een overzicht van de inkomsten en uitgaven, en eventueel een foto. Dit kan per e-mail naar aanvraag@fonds1818.nl. Noem hierbij het projectnummer en de projectnaam.

Wie is de aanvrager?
Een bewonersinitiatief dient u altijd in met drie personen. Eén hoofd-initiatiefnemer en twee mede-initiatiefnemers. Van allemaal willen we de naam, het woonadres en telefoonnummer weten. Van de hoofd-initiatiefnemer vragen we ook het e-mailadres. Via dit adres neemt Fonds 1818 contact met u op.
Alle aanvragers zijn minimaal 16 jaar oud. Alle aanvragers doen hun werk voor het project vrijwillig. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd willen we van de hoofd-initiatiefnemer het id-bewijs zien en vragen we het rekeningnummer waarop de donatie gestort kan worden. We gebruiken deze gegevens alleen voor de administratie van het project.

Bekijk ook onze video over bewonersinitiatieven: