Nieuws

Terug naar Nieuws

Havenkwartier in beeld – aflevering 1

Onze wijkbewoner Ron van der Zwan verplaatst zich elke week al fotograferend door onze wijk. Vanaf nu vindt u op de BOH-website geregeld een vignet van zijn hand, bestaande uit een foto met kort tekst. Voorlopig nog als berichten. We hopen deze rubriek snel een eigen websitepagina te geven.

Dr. Lelykade. In het gebouw van de oude visafslag, waar voorheen de vis door (vleet)loggers werd aangevoerd, gelost en verkocht, is nu een aantal restaurants gevestigd. Na het in gebruik nemen van de nieuwe visafslag is het gebouw ook nog gebruikt voor overslag van goederen en zelfs koeien voor de ferry tussen Scheveningen en Great Yarmouth. In die tijd ontsnapte nog wel eens een koe, die later op de Westduinweg werd gevangen.