Nieuws

Terug naar Nieuws

Invoering parkeerregeling Haven- Staten- en Geuzenkwartier

Invoering parkeerregeling Haven- Staten- en Geuzenkwartier
Op 5 september heeft het college het besluit voor een gelijktijdige invoering van betaald parkeren in het Haven- Staten- en Geuzenkwartier genomen. Zoals met u is overlegd is de ingangsdatum van de parkeerregeling op 30 november 2017.

Gebiedsomgeving Koppelstokstraat/ Menninckstraat
U heeft voorstellen gedaan voor éénrichtingsverkeer in de omgeving van de Koppelstokstraat. Dit plan is zoals afgesproken verkeerskundig getoetst. Uit de toetsing blijkt dat het een haalbaar plan is. Zoals met u afgesproken wordt het plan in november 2017, vlak voor de geplande invoering betaald parkeren, uitgevoerd op straat. Op dit moment wordt nog nader onderzocht of er ook éénzijdig parkeren in bepaalde straten komt. De bewoners, bedrijven en instellingen worden in september 2017 geïnformeerd over de komst van de parkeerregeling en de genoemde wijzigingen op straat.

Zorgen uitwijkeffect/ bezoekersvergunning
U gaf tijdens uw overleg aan zich zorgen te maken over mogelijk uitwijkeffect richting de Koppelstokstraat. Om dit te voorkomen wordt in de woongebieden, waaronder de Koppelstokstraat, een maximale parkeerduur gehanteerd en een hoog uurtarief van C 3,50. Rondom de havens komt geen maximale parkeerduur en een uurtarief van C 1,70. Bezoekers van de bewoners kunnen gebruik maken van de bezoekersvergunning. Voor een bedrag van C 18,36 ontvangt men jaarlijks een tegoed van 305 uur. Uit onderzoek blijkt dat circa 97% van de bewoners voldoende heeft aan het aantal basisuren (277 uur). Voor het vergunninggebied Scheveningen is besloten dat zij 10% extra uren krijgen ter compensatie van het hoge uurtarief.

Besluit college
Het college heeft besloten, in afwachting van een eventuele afsluiting van de kade en de bouw van de parkeergarage aan het Noordelijk Havenhoofd, vooralsnog voor drie jaar, het uurtarief rondom de 1e en 2e Haven te beperken tot€ 1,70, zonder maximale parkeerduur. De omliggende straten krijgen een uurtarief van€ 3,50 met een maximale parkeerduur. Wanneer men betaalt via een app op de smartphone kan meerdere dagen achter elkaar en per minuut betaald worden.

Inloop- informatieavond
Om iedereen in de buurt nader te informeren wordt een inloop- informatieavond gehouden. Middels de brief wordt men hiervoor uitgenodigd. Omdat het een grote invoering betreft wordt per buurt een informatieavond georganiseerd in de eigen buurt. Men wordt wel gewezen op alle drie de avonden zodat men bij verhindering naar de inloopavond in een van de andere buurten kan. De data zijn als volgt gepland: dinsdag 3 oktober, donderdag 5 oktober en dinsdag 10 oktober. De tijden zijn van 18.30 tot 20.30 uur. Ik stel het zeer op prijs als (een vertegenwoordiging van) het Bewonersoverleg Geuzenkwartier hierbij aanwezig is.

Hierbij een link naar de brief van de gemeente Den Haag

[download id=”790″]